Hoofdstuk 47

Hoofdstuk 47

Almachtige God der rechtvaardigheid − de Almachtige! In u is totaal niets verborgen. Ieder mysterie vanaf onheuglijke tijden tot aan de eeuwigheid, dat mensen nooit hebben onthuld, is in u te aanschouwen en volledig duidelijk. Wij hoeven niet langer te zoeken of rond te tasten, want vandaag is uw persoon duidelijk zichtbaar voor ons. U bent het mysterie dat is onthuld. U bent de levende God Zelf en vandaag bent u van aangezicht tot aangezicht met ons gekomen en wanneer wij uw persoon aanschouwen, aanschouwen wij ieder mysterie van uw spirituele rijk. Dit had waarlijk niemand zich kunnen voorstellen! U bent vandaag bij ons en in ons, inderdaad zo dicht bij ons; zoiets tart iedere beschrijving en het mysterie hierin is oneindig groot.

Almachtige God heeft Zijn managementplan uitgevoerd. Hij is de zegevierende Koning van het universum. Alle dingen en zaken zijn in Zijn handen. Alle volkeren knielen in aanbidding en roepen de naam van de ware God aan: de Almachtige. Door het woord van Zijn mond worden alle dingen gedaan. Waarom zijn jullie zo lui, niet in staat om je er serieus toe zetten met Hem te werken, je met Hem te verenigen, Hem te volgen in Zijn glorie? Kan het zijn dat jullie willen lijden? Uitgestoten willen worden? Denken jullie dat ik niet weet wie mij oprecht is toegewijd, wie zich daadwerkelijk heeft uitgeput voor mij? Onwetenden! Dwazen! Jullie begrijpen mijn bedoelingen niet, laat staan dat jullie rekening houden met mijn lasten, maar jullie zorgen er altijd voor dat ik bezorgd ben over jullie en voor jullie zwoegen. Wanneer zal dit eindigen?

Wanneer jullie mij in alle dingen naleven en getuigenis van mij afleggen – houdt dit dan eenvoudigweg in dat jullie lippendienst bewijzen? Jullie weten niet wat goed voor jullie is! De dingen die jullie doen, doen jullie zonder mij, laat staan dat ik in jullie dagelijks leven voorkom. Ik weet dat jullie het geloof in God helemaal niet serieus nemen, dus dit zijn de vruchten die jullie voortbrengen. Jullie zijn nog steeds niet wakker en als jullie zo doorgaan, zullen jullie mijn naam in diskrediet brengen.

Vraag jezelf af, als je spreekt ben ik dan daar met jou? Als je eet of je kleedt, ervaar je dan mijn belofte? Jullie zijn echt gedachteloos! Als iets vastgesteld wordt en het jullie niet direct aangaat, tonen jullie je ware aard: niemand van jullie is echt overtuigd. Als het niet zo was, zouden jullie jezelf als groots beschouwen en geloven dat jullie veel dingen in jezelf bezitten. zouden jullie het idee hebben dat je van binnen over veel dingen beschikt. Weten jullie niet dat jullie van binnen gevuld zijn met de lelijkheid van Satan? Werk met mij om dit alles uit te gieten. Laat wat ik ben en heb jou van binnen volledig vervullen, zodat je mij kunt naleven, met meer werkelijkheid getuigenis van mij kunt afleggen en je meer mensen, door jullie toedoen, zich voor mijn troon kunt laten onderwerpen. Jullie moeten echt weten hoe zwaar de last is die op jullie schouders drukt: Christus prijzen, Christus openbaren, getuigen van Christus, zodat drommen mensen redding vinden en mijn koninkrijk sterk en onbewogen blijft. Ik leg jullie dit allemaal uit zodat jullie niet enkel maar blijven aanmodderen en het belang van het werk van vandaag niet inzien.

Jullie zijn hulpeloos wanneer jullie met dingen worden geconfronteerd en blijven als kippen zonder kop in kringetjes rondlopen: zo is jullie gezindheid. Vanbuiten lijken jullie volwassen, maar jullie innerlijke leven is als dat van een kind, alleen in staat om ellende te veroorzaken en mijn last te verzwaren. Indien ik mij niet om het kleinste bekommer, zorgen jullie voor moeilijkheden, toch? Wees niet zelfingenomen. Ik spreek de waarheid. Denk niet voortdurend dat ik jullie steeds de les lees, alsof ik alleen maar hoogdravende woorden gebruik. Zo is jullie werkelijke situatie.

Hoofdstuk 47