Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4

Wij zullen altijd waakzaam en in afwachting zijn, altijd rustig in de geest zijn en met een zuiver hart streven. Wat ons ook ten deel valt, wij moeten niet blindelings communiceren. Wij moeten slechts stil zijn tegenover God en voortdurend communicatie hebben met Hem, dan zullen Zijn bedoelingen aan ons worden geopenbaard. Onze geest moet altijd bereid zijn zich te onderscheiden en moet gretig en onverzettelijk zijn. Wij moeten ons laven aan het levende water voor God, het water dat de dorst van onze uitgedroogde geest lest. Wij moeten te allen tijden bereid zijn onszelf te zuiveren van onze eigendunk, onze arrogantie, onze zelfingenomenheid en onze zelfvoldaanheid, die stuk voor stuk voortkomen uit onze satanische gezindheid. Wij moeten ons hart openstellen om het woord van God te aanvaarden, we moeten ons op Zijn woorden verlaten op onze weg door ons leven. Wij moeten Zijn woord ervaren en er zeker van zijn, en wij moeten inzicht in Zijn woord krijgen en Zijn woord toestaan ons leven te zijn. Dit is onze roeping! Wij triomferen alleen wanneer we naar Gods woord leven.

Nu zijn onze opvattingen te ernstig, wij spreken lichtvaardig, handelen overhaast en zijn niet in staat de Geest te volgen. Vandaag zal anders zijn dan het verleden; het werk van de Heilige Geest gaat op grote snelheid voorwaarts. Wij moeten Gods woord in detail ervaren; elk idee, elke gedachte, elke beweging en reactie moeten wij in ons hart onderscheiden. Niets wat wij mensen recht in hun gezicht of achter hun rug aandoen, kan ontsnappen aan het oordeel voor de zetel van Christus. De Heilige Geest leidt ons het rijk in van het diepere ervaren, en door dit ervaren komen we dichter bij de zekerheid over de Almachtige.

De God van het heelal heeft onze geestelijke ogen geopend en de mysteriën in de geest worden voortdurend aan ons geopenbaard. Streef met een zuiver hart! Wees bereid de prijs te betalen, ga met heel je hart voort, wees bereid jezelf te verloochenen, wees niet langer hebzuchtig, volg de Heilige Geest en verheug je in het woord van God en de complete, universele nieuwe mens zal verschijnen. Het noodlot van Satan zal voor jullie ogen eindigen en Gods wil zal zich voltrekken. Alle naties van de wereld zullen het koninkrijk van Christus worden en Christus zal tot in de eeuwigheid als Koning op aarde heersen!

Hoofdstuk 4