107 Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen

107 Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen

I

Als leden van het mens’lijk ras,

als toegewijde volgelingen van Christus,

is onze taak, onze verantwoordelijkheid

om onze ziel en lichaam te geven

aan de vervulling van Gods opdracht.

Want heel ons wezen komt van God,

en wij bestaan dankzij Zijn heerschappij.

Want heel ons wezen komt van God,

en wij bestaan dankzij Zijn heerschappij.

II

Als onze ziel en lichaam niet in dienst staan

van Gods opdracht of van de menselijke rechtvaardige zaak,

zal onze ziel onwaardig zijn voor wie gemarteld is

in de naam van Gods opdracht,

en God onwaardig zijn,

Hij die ons alles geeft.

Want heel ons wezen komt van God,

en wij bestaan dankzij Zijn heerschappij.

Want heel ons wezen komt van God,

en wij bestaan dankzij Zijn heerschappij.

Want heel ons wezen komt van God,

en wij bestaan dankzij Zijn heerschappij.

Want heel ons wezen komt van God,

en wij bestaan dankzij Zijn heerschappij.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

107 Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen