474 Wanneer je je hart aan God geeft

474 Wanneer je je hart aan God geeft

1 Mensen geloven in God, houden van God en behagen God door de Geest van God met hun hart te raken. Zo verkrijgen ze Zijn goedkeuring. Als ze zich in hun hart met Gods woorden bezighouden, worden ze door Geest van God bewogen. Als mensen hun hart niet aan God geven in hun geloof in Hem, als hun hart niet in Hem is en ze Zijn last niet op zich nemen, bedriegen ze God alleen maar en is dit allemaal het gedrag van religieuze mensen. Zoiets kan Gods goedkeuring niet verkrijgen. In zulke mensen is er geen gelegenheid voor het werk van de Heilige Geest. Sterker nog, er is geen enkele waarde ter vervolmaking. Als je je hart kunt overgeven aan God en stil kunt zijn voor Hem, dan zul je de gelegenheid en kwalificaties hebben zodat de Heilige Geest je kan gebruiken. Je komt dan in aanmerking voor de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest. Je geeft de Heilige Geest bovendien de gelegenheid om je tekortkomingen weg te poetsen.

2 Wanneer je je hart aan God geeft, kun je het positieve aspect meer binnengaan en inzicht op een hoger niveau verwerven. Je zult wat de negatieve kant betreft meer inzicht hebben in je eigen fouten en tekortkomingen. Je zult nog meer Gods wil zoeken en Hem willen behagen. Je zult niet passief zijn maar actief binnengaan. Dat wil zeggen dat je een rechtschapen persoon bent. Iemands gezindheid verandert alleen als hij zijn hart volledig aan God overgeeft, en verlichting en illuminatie uit de woorden van God ontvangt. Wanneer je je hart aan God kunt geven, zul je elke subtiele werking in je geest kunnen waarnemen. Je zult elke verlichting en illuminatie afkomstig van God kennen. Houd hieraan vast en je zult geleidelijk aan het pad naar vervolmaking door de Heilige Geest binnengaan.

Naar ‘Het is heel belangrijk om te zorgen voor een goede relatie met God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

474 Wanneer je je hart aan God geeft