33 We loven en zingen voor God

33 We loven en zingen voor God

I

We horen Gods stem, keren naar Hem toe,

de voetstappen volgend van het Lam.

We eten en drinken bij het feestmaal van Christus

Gods woord, de hele dag door. We genieten van het water en de voeding

van Gods woord en onze geest krijgt nieuw leven.

De Heilige Geest verlicht ons om de waarheid te begrijpen

en we kennen de praktische God.

 

We loven en zingen voor God. We loven en zingen.

We loven en zingen voor God. We loven en zingen.

II

Het leven van het koninkrijk is rijk zonder weerga,

God Zelf behoedt en leidt ons.

We beoefenen de waarheid en doen onze plicht,

ons hart is vredig en in rust.

Satan afwerpen is zo bevrijdend, we kunnen nu leven voor God.

Dit alles is Gods verhoging en genade, wie is er meer gezegend dan wij?

 

We loven en zingen voor God. We loven en zingen.

We loven en zingen voor God. We loven en zingen.

III

Door beproevingen, loutering en oordeel,

onze verdorven gezindheid wordt gereinigd.

Gods rechtvaardige gezindheid kennende,

vrezen we God en mijden we kwaad in ons hart.

Door ontberingen en vervolging, Gods woorden leiden altijd de weg.

Ons geloof is nu voltooid, we getuigen van en zien Gods liefde.

 

We hebben Gods grote redding ontvangen,

we zingen liederen van lof voor God.

Lof aan Zijn rechtvaardige, heilige gezindheid,

waardig aan de lof van de mens.

Loof Zijn wijsheid en almachtigheid in Zijn werk,

Hij overwon en verkreeg een groep mensen.

Gods uitverkorenen houden van Hem en onderwerpen zich.

We vereren Hem tot in de eeuwigheid.

 

We loven en zingen voor God. We loven en zingen.

We loven en zingen voor God. We loven en zingen.

33 We loven en zingen voor God