Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)

Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)

Selecties uit de klassieke woorden van Almachtige God zijn in dit boek opgenomen en leggen getuigenis af aan allen die sinds lange tijd hopen op en bidden voor de verschijning van God, de wederkomst van de Redder uit vroege tijden op witte wolken. Zij getuigen ook van de verschijning en het werk van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk. Dit leidt ertoe dat de mensheid gaat erkennen dat Almachtige God en de Here Jezus dezelfde God zijn. Hij is het Lam over wie in het boek Openbaring geprofeteerd wordt dat Hij de boekrol heeft geopend en de zeven zegels heeft verbroken.

Inhoudsopgave

Deel één

Selecties van klassieke woorden van God over het evangelie van het koninkrijk

1Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God
2De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht
3Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging
4God beschikt over het lot van de gehele mensheid
5God is de bron van het leven van de mens
6De mens kan alleen gered worden onder het management van God
7De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’
8De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid
9Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt
10Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God
11Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren
12Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken
13Ben jij een ware gelovige van God?
14Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid
15Weet je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht
16Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven
17Voor je bestemming moet je een toereikend aantal goede daden voorbereiden
18Gods huidige werk kennen
19Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?
20Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen
21Ken het nieuwste werk van God en treed in het voetspoor van God
22Het werk in het Tijdperk van de Wet
23Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing
24Het mysterie van de vleeswording (4)
25Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God
26Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen
27Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen?
28De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig
29Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden
30De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie
31Het verschil tussen de bediening van de vleesgeworden God en de plicht van de mens
32Gods werk en het werk van de mens
33God is de Heer van heel de schepping
34Bestaat de Drie-eenheid?

Deel twee

Geselecteerde passages van klassieke woorden van God over het evangelie van het koninkrijk

Download