Selecties van de woorden van Almachtige God

Selecties van de woorden van Almachtige God

Selecties uit de woorden van Almachtige God over Zijn werk zijn in dit boek opgenomen en leggen getuigenis af aan allen die sinds lange tijd hopen op en bidden voor de verschijning van God, de wederkomst van de Redder uit vroege tijden op witte wolken. Zij getuigen ook van de verschijning en het werk van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk. Dit leidt ertoe dat de mensheid gaat erkennen dat Almachtige God en de Heer Jezus dezelfde God zijn. Hij is het Lam over wie in het boek Openbaring geprofeteerd wordt dat Hij de boekrol heeft geopend en de zeven zegels heeft verbroken.

Inhoudsopgave

Deel één

Selecties van klassieke woorden van God over het evangelie van het koninkrijk

1Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God
2De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid
3Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging
4God beschikt over het lot van de gehele mensheid
5God is de bron van het leven van de mens
6De mens kan alleen gered worden onder Gods management
7De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid
8De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’
9Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben
10Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God
11Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren
12Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken
13Ben jij iemand die waarlijk in God gelooft?
14Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid
15Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht
16Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven
17Bereid voldoende goede daden voor voor je bestemming
18Gods huidige werk kennen
19Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?
20Alleen zij die het huidige werk van God kennen mogen God dienen
21Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor
22Het werk in het Tijdperk van de Wet
23Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing
24Het mysterie van de vleeswording (4)
25Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God
26Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen
27Hoe kan een mens die God in zijn opvattingen heeft afgebakend de openbaring van God ontvangen?
28De verdorven mensheid heeft meer behoefte aan redding door de vleesgeworden God
29De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie
30Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden
31Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens
32Gods werk en het werk van de mens
33God is de Heer van heel de schepping
34Bestaat de Drie-eenheid?

Deel twee

Geselecteerde passages van klassieke woorden van God over het evangelie van het koninkrijk

Download