126 De grote rode draak stort in terwijl Gods volk groeit

126 De grote rode draak stort in terwijl Gods volk groeit

I

Als alle mensen compleet zijn gemaakt,

en alle naties Christus’ koninkrijk zijn,

zullen de zeven donderslagen klinken.

Vandaag is een stap naar dat stadium.

De lading is losgelaten.

Dit is Gods plan. Het wordt spoedig gerealiseerd.

II

Om Gods plan succesvol te voltooien

zijn de engelen naar de aarde gekomen,

God in het vlees is ook op het slagveld,

oorlogvoerend tegen de vijand.

Wat God heeft gezegd is wat Hij heeft gedaan.

Naties zijn slechts kastelen in het zand,

ze schudden wanneer de vloed nadert.

De laatste dag is ophanden.

De grote rode draak zal omvallen onder Gods woord.

Waar ook de incarnatie verschijnt, wordt de vijand vernietigd.

China’s verwoesting zal de eerste zijn.

Het zal verwoest worden door de hand van God.

Bewijs van het instorten van de rode draak

is zichtbaar in de rijping van het volk.

Het tekent de ondergang van de vijand.

Dit is wat het betekent om te strijden, om te strijden.

III

Wanneer de hele mensheid God zal kennen in het vlees,

wanneer ze in in staat zijn Zijn daden te zien in het vlees,

dan zal het hol van de grote rode draak tot as vergaan

en zonder spoor verdwijnen, voor altijd.

Wat God heeft gezegd is wat Hij heeft gedaan.

Naties zijn slechts kastelen in het zand,

ze schudden wanneer de vloed nadert.

De laatste dag is ophanden.

De grote rode draak zal omvallen onder Gods woord.

Waar ook de incarnatie verschijnt, wordt de vijand vernietigd.

China’s verwoesting zal de eerste zijn.

Het zal verwoest worden door de hand van God.

Bewijs van het instorten van de rode draak

is zichtbaar in de rijping van het volk.

Het tekent de ondergang van de vijand.

Dit is wat het betekent om te strijden, om te strijden.

om te strijden, om te strijden, om te strijden.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

126 De grote rode draak stort in terwijl Gods volk groeit