929 Heeft je hart zich tot God gewend?

929 Heeft je hart zich tot God gewend?

Een menselijk hart dat zich tot God heeft gewend is een hart dat zich doorlopend op God kan oriënteren, een hart dat het vlees kan verzaken en een hart dat kan nadenken over God. In wat zij doen en zeggen, in hun hele gedrag, kunnen zulke mensen hun geliefde God tevredenstellen, en hun hart draagt altijd een last voor de wil van God. Dit betekent dat zij hun hart tot God hebben gewend. Wanneer je ideeën en gedachten niet juist zijn, kun je je eigen bedoelingen laten varen en in plaats daarvan in overeenstemming met Gods wil handelen. Hoe meer je op deze manier ervaart, hoe beter je hart in staat zal zijn zich tot God te wenden en hoe beter jij in staat zult zijn om God tevreden te stellen en Hem lief te hebben. In tijden van beproevingen kun je God nog altijd liefhebben; of je nu gebukt gaat onder gevangenschap, ziekte, bespotting of laster door anderen, of als het lijkt of er geen uitweg is, je kunt nog steeds God liefhebben. Dat betekent dat je hart zich tot God heeft gewend.

Naar Gods communicatie

929 Heeft je hart zich tot God gewend?