485 Leef in Gods woorden om het werk van de Heilige Geest te hebben

485 Leef in Gods woorden om het werk van de Heilige Geest te hebben

1 Als je altijd Gods woorden kunt eten en drinken, en aandachtig bent voor Zijn wil en Zijn woorden in praktijk kunt brengen, dan behoor je tot God en ben je iemand die leeft in Gods woorden. Ben je bereid om te ontsnappen aan Satans domein en in het licht van God te leven? Als je in Gods woorden leeft, zal de Heilige Geest de gelegenheid hebben om Zijn werk te verrichten; als je onder Satans invloed leeft, zal de Heilige Geest geen gelegenheid hebben om enig werk te verrichten. Als mensen in Gods woorden leven, dan zal de Heilige Geest met hen zijn en aan hen werken; als mensen niet in Gods woorden leven, leven ze in slavernij van satan. Mensen die in een corrupte gezindheid leven, hebben niet de aanwezigheid of het werk van de Heilige Geest.

2 Als je leeft binnen de sfeer van Gods woorden, als je leeft in de staat die God vereist, dan behoor je Hem toe en zal Zijn werk in je worden uitgevoerd; als je niet binnen de sfeer van Gods vereisten, maar in plaats daarvan onder het domein van Satan leeft, dan leef je met zekerheid onder Satans corruptie. Alleen door te leven in Gods woorden en je hart aan Hem te geven, kun je aan Zijn vereisten voldoen; je moet doen wat God zegt, je moet Gods woorden het fundament van je bestaan en de realiteit van je leven maken, en alleen dan zul je God toebehoren. Als je oprecht praktiseert in overeenstemming met Gods wil, zal Hij werk in je verrichten en dan zul je leven onder Gods zegeningen, leven in het licht van Gods aangezicht, het werk begrijpen dat de Heilige Geest verricht, evenals de vreugde voelen van Gods aanwezigheid.

Naar ‘Ontsnap aan de invloed van de duisternis, en je zult door God gewonnen worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

485 Leef in Gods woorden om het werk van de Heilige Geest te hebben