639 Hebben jullie nog steeds niet veel gekregen van God?

639 Hebben jullie nog steeds niet veel gekregen van God?

1 Hoewel Job beproevingen van Jehova doorstond, was hij slechts een rechtschapen man die Jehova vereerde en zelfs toen hij deze beproevingen onderging, klaagde hij niet over Hem, maar koesterde hij zijn treffen met Jehova. Mensen koesteren tegenwoordig niet alleen de aanwezigheid van Jehova niet, zij wijzen Zijn verschijning af, verafschuwen die, klagen erover en bespotten die. Hebben jullie niet meer dan een klein beetje verkregen? Was jullie lijden echt zo groot? Waren jullie zegeningen niet groter dan die van Maria en Jakobus? Was jullie weerstand niet schamel geweest? Kan het zo zijn dat wat ik van jullie verwachtte, wat ik van jullie vroeg, te groot en te veel was?

2 Mijn toorn werd alleen losgelaten op die Israëlieten die mij weerstonden, niet direct op jullie en wat jullie kregen, waren slechts mijn onverbiddelijke oordeel en openbaarmakingen evenals de meedogenloos vurige raffinering. Desondanks weerstaan mensen mij en bestrijden mij zonder een greintje gehoorzaamheid. En er zijn er ook die afstand van mij nemen en mij ontkennen; dat soort mens is niets beter dan de stam van Korach en Dathan die in opstand tegen Mozes kwamen. De harten van mensen zijn te veel versteend en hun natuur is te koppig. Ze zullen hun oude manieren nooit afleren. Hoe kunnen mensen met dit soort gezindheid weten dat ze zegeningen hebben ontvangen die honderd keer groter zijn dan die van Job?

3 Hoe kunnen zij ontdekken dat wat zij genieten zegeningen zijn die door de eeuwen heen amper zijn gezien, die geen mens eerder heeft genoten? Hoe kan het geweten van mensen dit soort zegen voelen als het een straf inhoudt? Om eerlijk te zijn, het enige wat ik van jullie vraag is dat jullie een rolmodel van mijn werk zijn en getuigen van mijn gehele gezindheid en al mijn handelingen, zodat jullie bevrijd kunnen worden van de kwellingen van Satan. Maar de mensheid heeft zich altijd verzet tegen mijn werk en staat er bewust vijandig tegenover. Hoe kan zo’n persoon mij niet uitlokken om de wetten van Israël terug te brengen en mijn toorn jegens Israël op hem uit te storten?

Naar ‘Wat verstaan jullie onder zegeningen?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

639 Hebben jullie nog steeds niet veel gekregen van God?