270 Houd vast aan wat de mens moet doen

270 Houd vast aan wat de mens moet doen

I

Een puur maagdelijk en heilig spiritueel lichaam aanreiken,

betekent een hart van oprechtheid behouden voor God.

Voor de mensheid is het oprecht zijn tegenover God puurheid.

Het werk van de Heilige Geest kent één eis:

De mens moet zoeken uit alle macht,

niet twijfelen aan Gods daden, en hun plicht dragen te allen tijde.

Dit is de enige manier om het werk van de Heilige Geest te verwerven.

Daar je zeker bent dat dit de ware weg is,

moet je 'm volgen tot het eind, behoud je toewijding aan God.

Aangezien je gezien hebt dat

God naar de aarde is gekomen om je te vervolmaken,

moet je je hart geven aan Hem.

Maakt niet uit wat Hij doet, zelfs als je uitkomst slecht is,

kan je Hem nog steeds volgen. Dit is puurheid behouden.

II

In elke stap van Gods werk,

moet de mens een enorm geloof hebben, en moet hij zoeken voor God.

Alleen door ervaring kunnen mensen Gods lieftalligheid vinden,

zien hoe de Heilige Geest werkt.

Als je het niet ervaart, als jij je weg niet doorzoekt,

als je niet zoekt, verwerf je niets.

Want door ervaring zul je Gods daden zien,

zul je zien hoe wonderbaarlijk, onbevattelijk Hij is.

Daar je zeker bent dat dit de ware weg is,

moet je 'm volgen tot het eind, behoud je toewijding aan God.

Aangezien je gezien hebt dat

God naar de aarde is gekomen om je te vervolmaken,

moet je je hele hart geven aan Hem.

Maakt niet uit wat Hij doet, zelfs als je uitkomst slecht is,

kan je Hem nog steeds volgen. Dit is puurheid behouden.

III

Vervul de plicht van een wezen, wat de uitkomst ook mag zijn,

probeer God te kennen en van Hem te houden,

klaag niet, hoe God je ook moge behandelen.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

270 Houd vast aan wat de mens moet doen