5 Het heilige spirituele lichaam van Almachtige God is verschenen

5 Het heilige spirituele lichaam van Almachtige God is verschenen

I

Almachtige God heeft Zijn glorieuze lichaam in het openbaar laten zien.

Zijn heilige lichaam is verschenen; Hij is God Zelf: de ware God.

De wereld is veranderd, net zoals het vlees.

Zijn transfiguratie is de persoon van God, een gouden kroon op Zijn hoofd,

een wit gewaad rond Zijn lichaam, een gouden band rond Zijn borst.

Alle dingen in de wereld zijn Zijn voetenbank,

Zijn ogen zijn zoals vlammend vuur,

een tweesnijdend zwaard komt uit Zijn mond,

zeven sterren in Zijn rechterhand.

Allen dansen en springen van vreugde, juichen allen voor Almachtige God.

Hij zit op Zijn glorieuze troon!

De zegevierende vlag van de Almachtige

is bovenop de majesteitelijke berg Sion opgericht!

De naties juichen, alle mensen zingen!

De berg Sion is verheugd, Gods glorie wordt werkelijkheid!

II

De weg naar het koninkrijk is grenzeloos en helder,

Gods glorie verrijst en straalt.

De bergen zijn vol vreugde en de wateren die lachen;

de zon, maan en sterren draaien rond in hun keurige ordening,

en verwelkomen de enige ware God,

die het zesduizendjarige managementplan voltooid heeft

en triomferend terugkeert, en triomferend terugkeert!

Allen dansen en springen van vreugde, juichen allen voor Almachtige God.

Hij zit op Zijn glorieuze troon!

De zegevierende vlag van de Almachtige

is bovenop de majesteitelijke berg Sion opgericht!

De naties juichen, alle mensen zingen!

De berg Sion is verheugd, Gods glorie wordt werkelijkheid!

III

Ik heb zelfs nooit gedroomd van Hem te ontmoeten,

maar vandaag deed ik dat echt.

Elke dag oog in oog met Hem, leg ik mijn hart voor Hem bloot.

Hij is mijn bron van voedsel en drank, Hij voorziet in alles.

Leven, woorden, daden, gedachten en ideeën,

Zijn glorie schijnt op ze allemaal terwijl Hij elke stap leidt.

Als een hart ongehoorzaam is, volgt oordeel meteen.

Allen dansen en springen van vreugde, juichen allen voor Almachtige God.

Hij zit op Zijn glorieuze troon!

De zegevierende vlag van de Almachtige

is bovenop de majesteitelijke berg Sion opgericht!

De naties juichen, alle mensen zingen!

De berg Sion is verheugd, Gods glorie wordt werkelijkheid!

IV

Eten en leven, samenzijn met God; genieten en wandelen met Hem.

Glorie en zegeningen ontvangend, regeren met Hem in Zijn koninkrijk.

Zoveel genot! En zoveel zoetheid! Oog in oog spreekt Hij tot ons elke dag.

We praten met Hem, elke dag verlicht, en zien op elke nieuwe dag iets nieuws.

V

Open onze spirituele ogen, de spirituele mysteries worden onthuld!

Een heilig leven leiden is vrij. Kom, blijf gaan.

Blijf vooruit gaan, een fantastisch leven ligt voor je.

Een zoete smaak alleen is niet voldoende, blijf rennen naar God.

Alles in overvloed, wat we missen is in Zijn handen.

Werk samen, ga bij Hem binnen, en niets zal nog hetzelfde zijn.

Ons leven zal overstijgend zijn, en niemand of niets kan ons verstoren.

Allen dansen en springen van vreugde, juichen allen voor Almachtige God.

Hij zit op Zijn glorieuze troon!

De zegevierende vlag van de Almachtige

is bovenop de majesteitelijke berg Sion opgericht!

De naties juichen, alle mensen zingen!

De berg Sion is verheugd, Gods glorie wordt werkelijkheid!

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

5 Het heilige spirituele lichaam van Almachtige God is verschenen