235 Ik heb gezien hoe kostbaar de waarheid is

235 Ik heb gezien hoe kostbaar de waarheid is

1 Na een paar jaren van geloof begreep ik enige geestelijke doctrine. Ik dacht dat ik de waarheid begreep en haar werkelijkheid had verworven. Ik vervulde een beetje van mijn plicht en trok altijd de aandacht. Ik streefde met mijn gehele hart naar aanzien en status, waarbij ik mezelf altijd met anderen vergeleek. Hoewel ik leed en mezelf uitputte in het werk, was het me er alleen maar om te doen in hoog aanzien bij anderen te staan. Ik werkte hard te midden van vernedering, maar alleen maar voor aanzien en status. Toch dacht ik dat ik trouw was aan God. Ik leek nederig en geduldig, maar mijn natuur is zo arrogant en zelfgenoegzaam. Nu ik door Gods oordeel en tuchtiging ben gegaan, ben ik eindelijk wakker geschrokken. Tijdens al deze jaren van mijn geloof is mijn levensgezindheid niet veranderd, ik behoor nog steeds tot Satan.

2 Door beproevingen en loutering zie ik hoe opstandig ik ben. Ik ben zo gering als een worm, ik zet nog steeds alles op alles voor status en aanzien. Ik geniet van de bewondering van anderen en streef er naar. Ik wil altijd een leider zijn zodat ik over Gods uitverkorenen kan heersen, ik heb echt geen verstand. Gods woorden oordelen de verdorvenheid en het kwaad van de mensheid en openbaren Zijn rechtvaardigheid. God openbaart de waarheid van de verdorvenheid van de mens en houdt niets achter. Ik heb uiteindelijk de wortel van de duisternis, het kwaad en de verdorvenheid van de wereld gezien. De mensheid is zo diepgaand verdorven door Satan dat we nauwelijks nog op iets menselijks lijken. Ik heb zoveel geluk dat Gods oordeel me reiniging en redding heeft gebracht, ik heb gezien hoe werkelijk Gods liefde is.

3 Door Gods woorden te ervaren heb ik uiteindelijk Zijn wil begrepen. Het oordeel, de beproevingen en de loutering van Gods woorden zijn allemaal bedoeld om de mensheid te zuiveren. Alle waarheden die God uitdrukt zijn Zijn geschenk van leven aan de mensheid. Nu ik de illuminatie en het oordeel van Gods woorden verwerf, walg ik zoveel meer van mijn eigen verdorvenheid. Ik heb gezien hoe kostbaar de waarheid werkelijk is, ze kan mensen zuiveren en vervolmaken. Ik wil alles opgeven om de waarheid te zoeken en te verwerven, en ik creëer mezelf opnieuw. Hoe groot mijn lijden of loutering ook is, ik zal Christus altijd tot het einde aan toe volgen. Hoe groot mijn lijden ook is, ik zal altijd mijn plicht vervullen God te verheerlijken tot mijn laatste ademtocht. Alleen Gods liefde is zo werkelijk, ik zal God altijd vanuit de grond van mijn hart danken en prijzen.

235 Ik heb gezien hoe kostbaar de waarheid is