1000 Hoe het pad van Petrus te bewandelen

1000 Hoe het pad van Petrus te bewandelen

Het pad van Petrus nemen in het geloof in God is het pad van waarheid nemen.

Het is ook het pad om zichzelf echt te kennen en iemands gezindheid te veranderen.

Alleen Petrus' weg leidt naar Gods vervolmaking.

Weet hoe het pad te nemen en het te beoefenen.

Zet allereerst je intenties, familie

ongepaste bezigheden en dingen van je eigen vlees opzij,

wijd je helemaal toe aan het woord van God,

eet en drink Zijn woord, zoek Zijn wil en waarheid.

Het pad van Petrus nemen in het geloof in God is het pad van waarheid nemen.

Het is ook het pad om zichzelf echt te kennen en iemands gezindheid te veranderen.

Ja, dit is de meest fundamentele en cruciale beoefening.

Het is wat Petrus deed nadat hij de Heer Jezus had gezien.

Beoefenen op deze manier geeft het beste resultaat.

Toewijding met je hele hart aan het woord van God betekent zoeken naar de waarheid,

Gods intentie zoeken in al Zijn woorden,

focussen op het begrijpen van Gods wil,

focussen op het begrijpen en verkrijgen van meer waarheid van Gods woorden.

Het pad van Petrus nemen in het geloof in God is het pad van waarheid nemen.

Het is ook het pad om zichzelf echt te kennen en iemands gezindheid te veranderen.

Toen Petrus Zijn woorden las, probeerde hij niet

om doctrines of theologische kennis te begrijpen.

Hij focuste op de waarheid, op Gods wil,

Zijn gezindheid en Zijn lieflijkheid.

Het pad van Petrus nemen in het geloof in God is het pad van waarheid nemen.

Het is ook het pad om zichzelf echt te kennen en iemands gezindheid te veranderen.

Hij probeerde ook door de woorden van God de verdorven

gesteldheid, natuur en tekortkomingen van de mens te begrijpen,

en voldeed aan alle eisen die God stelt om Hem tevreden te stellen.

Hij had veel correcte beoefeningen in de woorden van God.

Hij was trouw aan Gods wil. Dit is de beste samenwerking van de mens.

Het pad van Petrus nemen in het geloof in God is het pad van waarheid nemen.

Het is ook het pad om zichzelf echt te kennen en iemands gezindheid te veranderen.

Naar ‘Hoe het pad van Petrus te nemen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

1000 Hoe het pad van Petrus te bewandelen