Volg het Lam en zing een nieuw lied

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Dit boek met hymnen bestaat uit twee delen: in het eerste deel staan hymnen bestaand uit klassieke uitingen van Almachtige God, en het tweede deel bevat ware getuigenissen van Gods uitverkorenen nadat deze Zijn werk van oordeel hebben ondergaan. Deze hymnen zijn een geweldige hulp voor mensen bij het praktiseren van hun geestelijke devoties, het ervaren van de woorden van God en het leren kennen van het werk van God. Zij bevorderen het inzicht van mensen in de waarheid en het vermogen van mensen om zich te ontdoen van hun verdorven gezindheid om zo Gods redding te verwerven.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Download