God bepaalt het einde van mensen op basis van hun wezen

Als iemand uiteindelijk in staat is om te overleven,is het omdat ze aan Gods vereisten hebben voldaan.Maar als iemand niet in de laatste rust kan leven,is het omdat ze niet gehoorzamen en God niet kunnen behagen.Noch de kwalijke daden van een kind,noch hun rechtvaardigheid kan overgedragen worden aan zijn of haar ouders.En de slechtheid of rechtvaardigheid van de ouders kan niet gedeeld worden met een van hun kinderen.Er is een bestemming die iedereen verdient.Dit is bepaald op basis van hun essentie.Iemands bestemming is op geen enkele manier gelinkt aan anderen.Aan ieder zijn eigen zonde of zegen,niemand kan de ander vervangen.Als iemand een doener van rechtvaardigheid is,zijn ze rechtvaardig.En iemand is een kwaaddoener,als kwaad is wat zij doen.Doeners van rechtvaardigheid zijn geneigd om te overleven,en vernieling wacht op kwaaddoeners.Als iemand heilig is,is er geen vuile vlek op hen.Als iemand vuil is,hebben ze geen enkel heilig deel.Er is een bestemming die iedereen verdient.Dit is bepaald op basis van hun essentie.Iemands bestemming is op geen enkele manier gelinkt aan anderen.Slechte mensen moeten gestraft worden,en overleving is aan de rechtvaardige mensen,zelfs als het kind van een kwaaddoener rechtvaardig is,of de ouders van een rechtvaardig persoon slecht zijn.Er is geen relatie hoe dan ook als een echtgenoot gelooft en zijn vrouw niet,of als een kind gelooft en diens ouders niet.Dit zijn twee typen die niet samengaan.Er is een bestemming die iedereen verdient.Dit is bepaald op basis van hun essentie.Iemands bestemming is op geen enkele manier gelinkt aan anderen.Dus vooraleer iemand de rust binnengaat,zijn er bloedverwanten rondom hen.Maar eens zij de rust binnengaan,hebben zij niet zulke verwanten om over te spreken.Als iemand zijn plicht vervult,zijn ze een vijand voor degenen die dat niet doen.Zij die van God houden zijn vijanden van degenen die Hem haten.En zij die de rust binnengaan zijn onverenigbaar met diegenen die gestraft zijn.Er is een best……

Nieuwe liederen over het Koninkrijk
Hymnen over het kerkleven
Gezangen Gods woorden
Nieuwste gezangen
Hymn Albums
God kennen
Getuigen van God
God loven
Getuigenissen over het evangelie
Levenservaring
Stemmingen
Klassiek
Pop
Rock
Evangelie
Country
Folk
Wereld
A capella
Koor
Overig

Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Zoekresultaten

  Thema's
  Rustig
  Stimulerend
  Fris
  Elegant
  Waardig
  Opgewekt
  Lettergrootte
  Thema's
  Download
  App Store

  Download deze gratis app waarmee u liedteksten kunt synchroniseren, wat het u makkelijk maakt ze te leren zingen!

  Delen

  Blader