God is rechtvaardig voor iedereen

Als het een vraag is hoe je God zoekt of hoe je God behandelt,het is je houding die het belangrijkst is.God kan niet worden genegeerd of op de achtergrond gelaten.Denk over de God van je geloof als een God die leeft,als een God die echt is.Hij zit niet in de derde hemel,met niets om handen.Hij is altijd aan het kijken; Hij ziet wat iedereen doet,Hij ziet ieders hart,elke daad,elk woord,en hoe iedereen zich gedraagt en God behandelt.Los van of je jezelf aan God geeft,Hij kent je gedachten en je daden.God is rechtvaardig voor iedereen.De redding en overwinning van de mens zijn van belang voor Hem.Hij behandelt iedereen serieus en nooit als een huisdier om mee te spelen.Gods liefde is niet het verwennende soort.En Zijn genade is niet toegeeflijk.Hij bemint en respecteert het leven.Zijn genade en tolerantie gaan gepaard met verwachting.Ze zijn wat de mensheid nodig heeft om te overleven.God leeft,God bestaat waarlijk.Zijn houding naar de mensheid is er één van principes.En hij is helemaal niet dogmatisch.En Zijn hart transformeert onder invloed van de tijd,omstandigheden en houding van elke persoon.God is rechtvaardig voor iedereen.De redding en overwinning van de mens zijn van belang voor Hem.Hij behandelt iedereen serieus en nooit als een huisdier om mee te spelen.Je moet goed begrijpen dat Gods essentie onveranderlijk is.Maar Zijn gezindheid komt naar voren in verschillende tijden en contexten.Nee,meer nog,God leeft en is altijd aanwezig.Door je gedragingen en door je houding jegens God,blijven Zijn mening en houding naar jou veranderen.God is rechtvaardig voor iedereen.De redding en overwinning van de mens zijn van belang voor Hem.Hij behandelt iedereen serieus en nooit als een huisdier om mee te spelen.uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Nieuwe liederen over het Koninkrijk
Kerkgezangen
Gezangen Gods woorden
Nieuwste gezangen
Hymn Albums
God kennen
Getuigen van God
God loven
Getuigenissen over het evangelie
Levenservaring
Stemmingen
Klassiek
Pop
Rock
Evangelie
Country
Folk
Wereld
A capella
Koor
Overig

Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Zoekresultaten

  Thema's
  Rustig
  Stimulerend
  Fris
  Elegant
  Waardig
  Opgewekt
  Lettergrootte
  Thema's
  Download
  App Store

  Download deze gratis app waarmee u liedteksten kunt synchroniseren, wat het u makkelijk maakt ze te leren zingen!

  Delen

  Blader