De rechtvaardige, Almachtige en praktische God

De enige echte God,die eeuwig is,sprak Zijn woorden,schepping tot leven.Hij sprak en zo was het,Hij beval en zo stond het.Stof veranderde in menselijke wezens.Hij voedde Zijn schepsels,en het leven vulde de hemel en de aarde.Hij verkondigde wetten,liet wonderen gebeuren.Hij leidde de mens en zorgde voor hem.Maar de mens begaf zich tot het kwade,vuil en verdorven,ongepast om aan te zien.Nederig in vlees,schonk God hen vergiffenis,liet waardigheid varen,en pakte onrecht aan.Na dertig jaar hard leven,leed Hij aan het kruis en ging Hij in stilte weg.Zijn kostbare bloed,vergoot Hij als offer,de mens verlossend en ware liefde achterlatend.Bliksem is verschenen in het Oosten,een witte wolk is neergedaald in Sinim.Vol van rechtvaardigheid,is God naar de aarde teruggekeerd,Hij is de incarnatie van Almachtige God.Een nieuw tijdperk startend,nieuw werk brengend,spreekt Hij om de mens te redden,oordelend.De rebellie van de mens blijft in Zijn geest,treurigheid en wrok zijn in Zijn hart.Tranen van bloed wenend,beoefent Hij het uiterste geduld.Wie kan Zijn treurende hart troosten? Kwaad,maar vergevingsgezind,voorziet Hij.Hij werkt en wacht en geeft Zijn ware hart.Hoe vaak hebben bloemen gebloeid,zijn ze gestorven? De ganzen vliegen zuidwaarts,opnieuw keren ze terug.Zijn onschuldige vlees is vernederd,Zijn hart deed zoveel pijn,bijna niet te herstellen.Hij lijdt alleen,zonder rustplaats,dag en nacht aan het werk,zonder voedsel of slaap.Met Zijn lieve moederhart,huilt Hij tranen en bloed,maar Zijn ware woorden worden bespot.Nederig verborgen werkt Hij verder.Uiteindelijk,wint Hij een groep mensen die van hetzelfde hart en geest zijn zoals Hij.Rechtvaardigheid,almachtigheid getoond in vlees,Hij is Almachtige God!Nederig verborgen werkt Hij verder.Uiteindelijk,wint Hij een groep mensen die van hetzelfde hart en geest zijn zoals Hij.Rechtvaardigheid,almachtigheid getoond in vlees,Hij is Almachtige God!Hij is Almachtige God!Hij is Almachtige God!

Nieuwe liederen over het Koninkrijk
Kerkgezangen
Gezangen Gods woorden
Nieuwste gezangen
Hymn Albums
God kennen
Getuigen van God
God loven
Getuigenissen over het evangelie
Levenservaring
Stemmingen
Klassiek
Pop
Rock
Evangelie
Country
Folk
Wereld
A capella
Koor
Overig

Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Zoekresultaten

  Thema's
  Rustig
  Stimulerend
  Fris
  Elegant
  Waardig
  Opgewekt
  Lettergrootte
  Thema's
  Download
  App Store

  Download deze gratis app waarmee u liedteksten kunt synchroniseren, wat het u makkelijk maakt ze te leren zingen!

  Delen

  Blader