Niemand begrijpt Gods wil

God heeft Zijn werk gedaan onder jullie.Toch is er geen spoor van Gods tien procent.De tien procent gegeven door de goddelijke,door de zondaars opgeëist en afgepakt.Zijn jullie niet allemaal verwijderd van God? Ben je niet vijandig tegenover God? Hoe kon God jouw zondige daden zien die je gedaan hebt als iets zo dierbaars? God heeft alles onbaatzuchtig geschonken aan jou,dus zelfs als je lijdt,verkrijg je nog steeds alles wat Hij je van de hemel brengt.En toch is er zo weinig dat je geeft.Zelfs als je een beetje geeft,vereffen je je rekening later met God.Je hebt God een enkel korreltje zand gegeven,maar je vraagt om een hoop goud.Zal jouw bijdrage dan niets opleveren? Ben je niet gewoon onredelijk? Het pad van vandaag komt met vloek en met oordeel,maar weet wat God je schenkt,of het nu oordeel of tuchtiging is,ze voldoen aan je dringende noden,het beste voor jou.Voor wie is Gods werk echt? Kan het zijn dat het gewoon is om je neer te halen,zodat Gods autoriteit geopenbaard wordt? Houdt één woord van God jullie levens niet samen? Waarom leert God jou alleen dingen via woorden,worden Zijn woorden geen daden om je te doden? Bestaan Gods woorden en werk gewoon om de mens neer te halen? Doodt God willekeurig onschuldigen? Nu,hoevelen onder jullie komen voor God met jullie hele wezen,zoekend naar de juiste weg? Het zijn alleen jullie lichamen voor God,maar jullie harten zwerven ver weg.Omdat je niet weet wat Gods werk is,wensen velen van jullie om van Hem weg te gaan,wensen voor het leven in het paradijs zonder oordeel.Is dit niet wat het hart van de mens zou wensen? God dwingt je zeker niet.Welk pad je dan ook neemt,is jouw keuze.Het pad van vandaag komt met vloek en met oordeel,maar weet wat God je schenkt,of het nu oordeel of tuchtiging is,ze voldoen aan je dringende noden,het beste voor jou.uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Nieuwe liederen over het Koninkrijk
Kerkgezangen
Gezangen Gods woorden
Nieuwste gezangen
Hymn Albums
God kennen
Getuigen van God
God loven
Getuigenissen over het evangelie
Levenservaring
Stemmingen
Klassiek
Pop
Rock
Evangelie
Country
Folk
Wereld
A capella
Koor
Overig

Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Zoekresultaten

  Thema's
  Rustig
  Stimulerend
  Fris
  Elegant
  Waardig
  Opgewekt
  Lettergrootte
  Thema's
  Download
  App Store

  Download deze gratis app waarmee u liedteksten kunt synchroniseren, wat het u makkelijk maakt ze te leren zingen!

  Delen

  Blader