237 Ik ben nu ontwaakt

237 Ik ben nu ontwaakt

1 Al die jaren van geloof in de Heer beeldde ik me in dat redding zo eenvoudig was. Ik dacht dat als je de Heer met je mond erkent en in je hart in Hem gelooft, je zonden wel vergeven zouden worden. Ik richtte me uitsluitend op hard werken, maar bracht de woorden van de Heer nooit in de praktijk. Ik dacht dat ik iemand was die de Heer liefheeft en Hem trouw is. Ik biechtte regelmatig mijn zonden op aan de Heer, maar kenden mezelf nooit. Tijdens bijeenkomsten sprak ik over Bijbelkennis, maar ik had geen kennis van de Heer. In ontberingen en beproevingen begreep ik de Heer niet goed en gaf Hem de schuld. Ik was zo opstandig en weerspannig, maar toch beeldde ik me in dat ik zou worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel.

2 Door de oordeelswoorden van Almachtige God ben ik eindelijk ontwaakt. Van buiten toon ik goed gedrag, maar dat betekent nog niet dat mijn gezindheid is veranderd. Praten over doctrine geeft geen begrip van de waarheid of bezit van werkelijkheid weer. Zonder kennis van God ontbreekt het me nog steeds aan de waarheid en het leven. In mijn geloof gooi ik het nog steeds op een akkoordje met God, verzet ik me tegen Hem en probeer Hem te bedriegen. Waarin verschil ik van de hypocriete farizeeën? Zonder de redding van Gods oordeel zou ik gedoemd zijn te vergaan. Het ontvangen van Gods oordeel en tuchtiging is zo’n speciale gunst.

3 Door Gods oordeel heb ik gezien dat mijn natuur zo egoïstisch en verachtelijk is. Ik ben zo vervuld van spijt, ik werp me neer voor God. Door het oordeel te aanvaarden, ben ik gereinigd en heb ik redding bereikt. Ik heb gezien dat Gods oordeel redding is, dat het liefde is. Ik wil meer oordeel en tuchtiging ondergaan, meer beproevingen en loutering. Ik wil alles inzetten voor het nastreven van de waarheid en iemand worden die God vreest en het kwaad vermijdt. Gods rechtvaardige en heilige gezindheid is de lof van de mensheid waardig. Ik wil God tot in eeuwigheid prijzen en aanbidden!

237 Ik ben nu ontwaakt