93 Het belang van Gods woorden

93 Het belang van Gods woorden

I

Gelovigen in God horen zich te gedragen.

Het belangrijkste is Gods woord te hebben.

Het geeft niet wat je doet, keer je niet van Gods woord.

God kennen en behagen gebeurt door Zijn woord.

Alle kerkgenootschappen, naties en religies

worden in de toekomst overwonnen door het woord.

God zal direct tot mensen spreken, en in hun handen houden ze Zijn woord.

Hierdoor worden mensen vervolmaakt, en het woord van God doordringt alles.

Mensen beoefenen en spreken over Gods woord,

en bewaren ook binnenin het woord van God.

Iedereen die wordt gebruikt door God heeft de werkelijkheid van Gods woord.

Als je die niet hebt, dan bewijst het dat de Heilige Geest niet heeft gewerkt in je,

en je nog niet vervolmaakt bent.

Dat is de waarde van Gods woord, de waarde van Gods woord.

II

De mensen die doordrongen zijn van Gods woord,

vanbinnen en vanbuiten, zijn vervolmaakt.

Zij die getuigen van, en Gods wil volbrengen,

hebben Gods woord als hun werkelijkheid.

Het Tijdperk van het Woord betredend,

oftewel het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk,

is het werk dat nu vervolledigd wordt.

Vorm gemeenschappen over wat God zegt.

Alleen door Zijn woord te eten, te ervaren,

kan je het woord van God in de praktijk brengen.

Zonder enige praktische ervaring,

zonder Gods woord te praktiseren, overtuig je niemand.

Iedereen die wordt gebruikt door God heeft de werkelijkheid van Gods woord.

Als je die niet hebt, dan bewijst het dat de Heilige Geest niet heeft gewerkt in je,

en je nog niet vervolmaakt bent.

Dat is de waarde van Gods woord, de waarde van Gods woord.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

93 Het belang van Gods woorden