Oordeel begint met het huis van God

Oordeel begint met het huis van God

— De woorden van de Heilige Geest aan de gemeenten

Christus van de laatste dagen, Almachtige God, heeft woorden uitgedrukt, waarmee Hij getuigt dat de Redder lang geleden op een 'witte wolk' is wedergekomen en het werk van het oordeel heeft voltrokken, beginnende bij het huis van God om de mensheid te oordelen, te zuiveren en te redden. Almachtige God is het Lam, over wie het boek Openbaring profeteert, die de boekrol opent en de zeven zegels verbreekt.

Download