De verschijning van de Heer verwelkomen

De wederkomst van de Heer Jezus te verwelkomen en te worden opgenomen in het koninkrijk der hemelen is een wens die alle christenen delen. Hoe zal de Heer Jezus dus verschijnen en werken wanneer Hij wederkomt? Hoe moeten we uitkijken naar en wachten op Zijn wederkomst?

De Redder is reeds wedergekeerd

De Bijbelse profetieën van de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld. Heb jij de Heer ontmoet? Wil jij opgenomen worden voor de ramp?

De wijze maagden verwelkomen de Bruidegom

De Heer is verschenen in de laatste dagen en uitte woorden om het oordeelswerk te verrichten dat begint bij het huis van God. Dit vervult volledig de Bijbelse profetieën: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Openb. 2:7). “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petr. 4:17). Alleen de wijze maagden kunnen de stem van de Heer horen en Hem verwelkomen.

Opgenomen worden vóór de ramp

Te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel is de grootste hoop van alle christenen. Wat voor soort mensen kunnen worden opgenomen? Wat zouden we moeten doen om te kunnen worden opgenomen en deel te kunnen nemen aan het feestmaal met de Heer voorafgaande aan de ramp? Vier elementen openbaren u het mysterie van het worden opgenomen. Bekijk nu de pagina!

Wat is geloof in God precies?

Hoe kunnen we eeuwig leven verwerven door geloof in God? De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven.” De Heer Jezus is de Mensenzoon. En de Bijbel voorspelt dat de wederkomst van de Heer in de vorm van vleeswording plaatsvindt, het verschijnen als de Mensenzoon. Kunnen we eeuwig leven verwerven als we in de Heer Jezus geloven zonder in Christus van de laatste dagen te geloven?

Gered worden versus het bereiken van volledige redding

Kunnen degenen die hun zonden zijn vergeven en gered zijn, maar toch vaak zondigen, geschikt zijn om het korinkrijk van de hemel binnen te gaan? Klik hier om te lezen en vind het pad om gered te worden en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.

Hoe je het koninkrijk van de hemel binnengaat

Weet je wie het koninkrijk van God kunnen binnengaan? Hoe kunnen wij Zijn koninkrijk binnengaan? Lees deze sectie om achter de antwoorden te komen.

Onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christussen en de terugkeer van de Heer verwelkomen

Wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, zullen er valse christussen verschijnen om mensen te misleiden, dus hoe kunnen we ze herkennen en de Heer verwelkomen bij Zijn terugkeer? Het antwoord wordt hier voor u onthuld.

Heb je werkelijk de weg van het eeuwige leven gevonden?

Eeuwig leven en het koninkrijk der hemelen binnengaan zijn wat God ons heeft beloofd. Dus hoe kunnen we de weg naar het eeuwige leven vinden en genieten van Gods belofte? Het pad vind je hier.

Heb je de stem van God gehoord?

De sleutel tot het verwelkomen van de terugkeer van de Heer is het kunnen horen van Gods stem. Hoe kunnen we dan Zijn stem horen en de Heer verwelkomen? Het pad vind je hier.

Hoe kun je een wijze maagd zijn en de bruidegom verwelkomen?

Alle gelovigen willen een wijze maagd zijn, zodat ze de Heer kunnen verwelkomen en het feest met Hem kunnen bijwonen. Maar weet je hoe je een wijze maagd moet zijn? Wij kunnen je helpen het pad hier te vinden.

Hoe de mens van verdorvenheid gezuiverd kan worden

Wij zijn gelovigen en dus worden onze zonden vergeven, maar waarom blijven we dan zondigen? Weet je hoe je moet stoppen met zondigen, gereinigd kan worden en het koninkrijk kan binnengaan? In dit deel staan de antwoorden die je nodig hebt.

Hoe je voorafgaand aan de verdrukking kunt worden opgenomen

De Heer is voorafgaand aan de rampen al in het geheim gekomen om de overwinnaars te maken. Hoe kunnen wij voorafgaand aan de rampen worden opgenomen? Hier vind je het pad.

Luister alleen naar Gods stem tijdens het onderzoeken van de ware weg – je moet niet naar de geruchten en leugens van Satan luisteren

De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem”. Het is heel belangrijk om naar Gods stem te luisteren als je de ware weg wilt onderzoeken om de Heer te verwelkomen. Kun je Gods stem horen?