3 Belangrijke elementen voor het verwelkomen van de tweede komst van de Heer Jezus

De wederkomst van de Heer Jezus te verwelkomen en te worden opgenomen in het koninkrijk der hemelen is een wens die alle christenen delen. Hoe zal de Heer Jezus dus verschijnen en werken wanneer Hij wederkomt? Hoe moeten we uitkijken naar en wachten op Zijn wederkomst?

De Redder is reeds wedergekeerd

De Bijbelse profetieën van de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld. Heb jij de Heer ontmoet? Wil jij opgenomen worden voor de ramp?

Is Jezus Christus de Zoon van God of God Zelf? Wat is de incarnatie?

Wat is de essentie van de incarnatie? Is de Heer Jezus de Zoon van God of is Hij God Zelf? Hoe sluit Christus van de laatste dagen het oude tijdperk af?

De wijze maagden verwelkomen de Bruidegom

De Heer is verschenen in de laatste dagen en uitte woorden om het oordeelswerk te verrichten dat begint bij het huis van God. Dit vervult volledig de Bijbelse profetieën: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Openb. 2:7). “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petr. 4:17). Alleen de wijze maagden kunnen de stem van de Heer horen en Hem verwelkomen.

De Incarnatie: Het ontwarren van het mysterie (Deel één)

Waarom is de Heer Jezus geïncarneerd om in de laatste dagen te werken? Wat is de verreikende betekenis van de incarnatie van God? Waarom is de incarnatie zo essentieel voor de mensheid?

Opgenomen worden vóór de ramp

Te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel is de grootste hoop van alle christenen. Wat voor soort mensen kunnen worden opgenomen? Wat zouden we moeten doen om te kunnen worden opgenomen en deel te kunnen nemen aan het feestmaal met de Heer voorafgaande aan de ramp? Vier elementen openbaren u het mysterie van het worden opgenomen. Bekijk nu de pagina!

Wat is geloof in God precies?

Hoe kunnen we eeuwig leven verwerven door geloof in God? De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven.” De Heer Jezus is de Mensenzoon. En de Bijbel voorspelt dat de wederkomst van de Heer in de vorm van vleeswording plaatsvindt, het verschijnen als de Mensenzoon. Kunnen we eeuwig leven verwerven als we in de Heer Jezus geloven zonder in Christus van de laatste dagen te geloven?

Gered worden versus het bereiken van volledige redding

Kunnen degenen die hun zonden zijn vergeven en gered zijn, maar toch vaak zondigen, geschikt zijn om het korinkrijk van de hemel binnen te gaan? Klik hier om te lezen en vind het pad om gered te worden en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.