De Incarnatie: Het ontwarren van het mysterie (Deel één)

Gerelateerde media

 • Opgenomen worden vóór de ramp

  Te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel is de grootste hoop van alle christenen. Wat voor soort mensen kunnen worden opgenomen? Wat zouden we moeten doen om te kunnen worden opgenomen en deel te kunnen nemen aan het feestmaal met de Heer voorafgaande aan de ramp? Vier elementen openbaren u het mysterie van het worden opgenomen. Bekijk nu de pagina!

 • Belangrijke elementen voor het verwelkomen van de tweede komst van de Heer Jezus

  De wederkomst van de Heer Jezus te verwelkomen en te worden opgenomen in het koninkrijk der hemelen is een wens die alle christenen delen. Hoe zal de Heer Jezus dus verschijnen en werken wanneer Hij wederkomt? Hoe moeten we uitkijken naar en wachten op Zijn wederkomst?

 • De Redder is reeds wedergekeerd

  De Bijbelse profetieën van de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld. Heb jij de Heer ontmoet? Wil jij opgenomen worden voor de ramp?

 • Is Jezus Christus de Zoon van God of God Zelf? Wat is de incarnatie?

  Wat is de essentie van de incarnatie? Is de Heer Jezus de Zoon van God of is Hij God Zelf? Hoe sluit Christus van de laatste dagen het oude tijdperk af?

Mogelijk vindt u dit ook interessant