De wijze maagden verwelkomen de Bruidegom

Gerelateerde media

 • De Incarnatie: Het ontwarren van het mysterie (Deel één)

  Waarom is de Heer Jezus geïncarneerd om in de laatste dagen te werken? Wat is de verreikende betekenis van de incarnatie van God? Waarom is de incarnatie zo essentieel voor de mensheid?

 • De Redder is reeds wedergekeerd

  De Bijbelse profetieën van de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld. Heb jij de Heer ontmoet? Wil jij opgenomen worden voor de ramp?

 • Opgenomen worden vóór de ramp

  Te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel is de grootste hoop van alle christenen. Wat voor soort mensen kunnen worden opgenomen? Wat zouden we moeten doen om te kunnen worden opgenomen en deel te kunnen nemen aan het feestmaal met de Heer voorafgaande aan de ramp? Vier elementen openbaren u het mysterie van het worden opgenomen. Bekijk nu de pagina!

 • Wat is geloof in God precies?

  Hoe kunnen we eeuwig leven verwerven door geloof in God? De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven.” De Heer Jezus is de Mensenzoon. En de Bijbel voorspelt dat de wederkomst van de Heer in de vorm van vleeswording plaatsvindt, het verschijnen als de Mensenzoon. Kunnen we eeuwig leven verwerven als we in de Heer Jezus geloven zonder in Christus van de laatste dagen te geloven?