51 Mensen kennen God beter door het werk van woorden

51 Mensen kennen God beter door het werk van woorden

I

God van de laatste dagen gebruikt in de eerste plaats het woord

om de mens te vervolmaken,

geen tekens en wonderen om hem te onderdrukken of te overtuigen,

omdat deze Gods macht niet kunnen verklaren.

Als God alleen tekens en wonderen zou tonen aan de mensheid,

zou het onmogelijk zijn om de realiteit van God te tonen,

en dus ook onmogelijk om de mens te vervolmaken.

God vervolmaakt de mens niet met tekens en wonderen,

maar voedt en hoedt de mens met behulp van woorden,

om zijn gehoorzaamheid te verkrijgen, en de kennis van God.

Dit is het doel van Zijn werk en het doel van Zijn woorden.

God gebruikt geen wonderen en tekens om de mens te vervolmaken.

Maar Hij doet het met Zijn woorden en met vele soorten werk,

zoals loutering, behandeling, snoeien of het voorzien van woorden.

God spreekt vanuit diverse perspectieven

zodat de mens perfect gemaakt kan worden,

en om de mens een grotere kennis te geven van het werk van God,

van de wijsheid en het wonder van het werk van God.

II

Het werk vandaag door God gedaan is echt werk,

zonder tekens of wonderen,

omdat deze Zijn echte werk in de war zouden schoppen,

en Hij niet in staat zou zijn om meer werk te doen voor de mensheid.

Zou het kunnen tonen of het geloof van de mensheid in God echt is

als Hij zou zeggen dat Hij het woord zou gebruiken om de mens te vervolmaken

maar de mens tegelijkertijd ook tekens en wonderen zou tonen?

Dat is de reden dat God echt geen wonderen en tekens aan de mens toont.

God gebruikt geen wonderen en tekens om de mens te vervolmaken.

Maar Hij doet het met Zijn woorden en met vele soorten werk,

zoals loutering, behandeling, snoeien of het voorzien van woorden.

God spreekt vanuit diverse perspectieven

zodat de mens perfect gemaakt kan worden,

en om de mens een grotere kennis te geven van het werk van God,

van de wijsheid en het wonder van het werk van God.

III

Er is teveel religie in de mensheid.

God is gekomen naar de mensheid gedurende de laatste dagen

om religieuze noties van de mens te verdrijven, onechte dingen

en om Gods realiteit aan de mens te tonen.

Hij is gekomen om het beeld van een abstracte,

denkbeeldige God die niet bestaat te verwijderen.

Het enige van belang voor jou is dat je kennis hebt van de realiteit.

Om te zoeken naar waarheid in je geloof in God

en om het leven na te streven in plaats van tekens en van wonderen,

dit zou het doel moeten zijn van allen die in God geloven.

God gebruikt geen wonderen en tekens om de mens te vervolmaken.

Maar Hij doet het met Zijn woorden en met vele soorten werk,

zoals loutering, behandeling, snoeien of het voorzien van woorden.

God spreekt vanuit diverse perspectieven

zodat de mens perfect gemaakt kan worden,

en om de mens een grotere kennis te geven van het werk van God,

van de wijsheid en het wonder van het werk van God.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

51 Mensen kennen God beter door het werk van woorden