525 Alleen door Gods werk te kennen, kun je tot het einde volgen

525 Alleen door Gods werk te kennen, kun je tot het einde volgen

1 Denk niet dat het zo gemakkelijk is om God te volgen. De sleutel is dat je Hem moet kennen, je moet Zijn werk kennen en je moet de wil hebben om ontbering voor Hem te ondergaan, om je leven voor Hem op te offeren en om door Hem te worden vervolmaakt. Dit is het visioen die je zou moeten hebben. Het is niet goed om altijd maar te denken aan genieten van de genade. Denk niet dat God er alleen is voor het plezier van mensen en om genade te schenken aan mensen. Dat heb je verkeerd gedacht! Als men niet zijn of haar leven kan riskeren om te volgen, als men geen afstand kan doen van elk aards bezit om te volgen, dan zullen ze absoluut niet in staat zijn om helemaal tot het eind te volgen!

2 Je moet visioenen hebben als je fundament. Als de dag komt dat je rampspoed lijdt, wat zou je dan moeten doen? Zou je nog steeds kunnen volgen? Praat er niet lichtvaardig over of je helemaal tot het eind kunt volgen. Je kunt beter eerst je ogen wijd openzetten om te zien wat de huidige tijd is. Hoewel jullie nu als pilaren van de tempel kunnen zijn, zal er een tijd komen dat al deze pilaren door wormen worden aangevreten, waardoor de tempel ineenstort, omdat er op dit moment zoveel visioenen zijn die jullie missen. Jullie hebben alleen oog voor jullie eigen kleine wereldje en jullie weten niet wat de meest betrouwbare, meest geschikte manier van zoeken is.

3 Jullie luisteren niet naar het visioen van het werk van vandaag en jullie houden deze dingen niet in je hart. Hebben jullie er bij stil gestaan dat jullie God jullie op een dag op een zeer onbekende plek zal plaatsen? Kunnen jullie je een dag voorstellen waarop ik alles van jullie zou wegrukken, wat zou er dan van jullie worden? Zou jullie energie op die dag zijn zoals zij nu is? Zou jullie geloof terugkomen? In het volgen van God, moeten jullie dit grootste visioen kennen: ‘God’. Dit is het belangrijkste punt.

Naar ‘Jullie moeten het werk begrijpen; volg niet in verwarring!’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

525 Alleen door Gods werk te kennen, kun je tot het einde volgen