464 Het leven in het koninkrijk is mooier

464 Het leven in het koninkrijk is mooier

1 In het verleden geloofden mensen jarenlang in de vage God, jarenlang werden ze nooit bevrijd in hun hart, waren ze niet in staat tot grote vreugde en hoewel ze geloofden in God, was er geen leiding in hun leven. Het was alsof er geen verschil was met voordat zij gelovigen waren, hun leven voelde nog steeds leeg en hopeloos, het was alsof hun geloof in die tijd een soort verstrengeling was en alsof het beter was geweest om niet te geloven. Sinds zij de praktische God Zelf van vandaag hebben aanschouwd, is het alsof hemel en aarde zijn vernieuwd; hun leven is stralend geworden, ze zijn niet langer zonder hoop en door de komst van de praktische God, voelen ze zich standvastig in hun hart en vredig in hun geest. Niet langer jagen ze de wind achterna en grijpen ze naar schaduwen in alles wat ze doen, niet langer is hun streven doelloos en ze modderen niet meer aan.

2 Het leven van vandaag is nog mooier, mensen zijn onverwacht het koninkrijk binnengegaan en zijn een van Gods mensen geworden. In hun hart, hoe meer mensen denken, hoe groter de zoetheid, hoe meer ze denken, hoe gelukkiger ze zijn en hoe meer ze geïnspireerd worden om God lief te hebben. Zo wordt, zonder dat zij het beseffen, de vriendschap tussen God en de mens versterkt. Mensen houden meer van God en kennen God beter en Gods werk in de mens wordt steeds gemakkelijker. Het dwingt mensen niet meer of dwingt het af, maar volgt de loop van de natuur en de mens vervult zijn eigen unieke functie – alleen dan zullen ze geleidelijk in staat zijn God te kennen. Alleen dit is Gods wijsheid – het brengt geen enkele inspanning met zich mee en het wordt toegepast zoals het in de menselijke natuur past.

Naar ‘Hoofdstuk 12’ van ‘Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

464 Het leven in het koninkrijk is mooier