242 Een trouw hart voor God

242 Een trouw hart voor God

I

Oh God! Hoewel mijn leven niet veel betekent voor U,

is het U alleen waar ik het aan wijden wil.

Hoewel de mens het soms niet waard is om van U te houden,

en hoewel hun hart en liefde waardeloos zijn,

kunt U hun goede bedoeling zien.

En hoewel het vlees van mensen niet voldoet aan Uw aanvaarding,

hoop ik dat U mijn hart aanvaardt.

Omdat ik minder, veel minder ben dan stof,

is er niets wat ik kan doen dan dit trouwe hart van mij wijden

aan U, o God, aan U.

II

Oh God, Hoewel mijn leven niet veel betekent voor U,

bent U het waar ik mijn hele hart aan wijden zal.

Hoewel ik niets voor U kan doen,

zal ik mezelf aan U wijden om U trouw tevreden te stellen.

Ik weet dat U moet kijken naar mijn hart.

Ik vraag om niets in mijn leven alleen mijn hartsverlangen,

mijn gedachte dat U mijn liefde aanvaardt.

Omdat ik minder, veel minder ben dan stof,

is er niets wat ik kan doen dan dit trouwe hart van mij wijden

aan U, o God, aan U.

III

Oh God, Hoewel mijn leven niet veel betekent voor U,

bent U het waar ik mijn hele hart aan wijden zal.

Ik was bij U voor lang, maar ik kende U niet.

Het is mijn grootste schuld dat ik nooit van U gehouden heb.

Ik sprak zelfs achter Uw rug –

woorden, o God, die ik nooit had mogen zeggen.

Door dingen als dit voel ik me voor altijd schuldig aan U.

Omdat ik minder, veel minder ben dan stof,

is er niets wat ik kan doen dan dit trouwe hart van mij wijden

aan U, o God, aan U.

242 Een trouw hart voor God