34 De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God nodig

34 De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God nodig

I

God werd vlees want het doel van Zijn werk

is niet de geest van Satan, noch iets dat niet van vlees is, maar 't is de mens.

Het vlees van de mens werd verdorven door Satan

en werd zo 't doel van Gods werk.

De plaats van Gods verlossing is de mens.

De mens is een sterfelijk wezen, alleen vlees en bloed,

en God is de enige die hem kan redden.

God moet vlees worden, en alles wat de mens is,

om Zijn werk te doen, om 't beste resultaat te behalen.

God moet vlees worden, want de mens is vlees, die zonde niet kan overwinnen,

en zich niet van 't vlees kan ontdoen.

II

Satan heeft 't vlees van de mens verdorven,

die veel pijn is gedaan en die verblind is.

En de reden dat God komt in 't vlees

is omdat de mens het doel is van Zijn verlossing,

en Satan verstoort Gods werk door 't vlees van de mens te gebruiken.

God strijdt met Satan door de mens te overwinnen,

maar redt de mens tegelijkertijd.

Dat is waarom God Zelf vlees moet worden,

om Zijn werk te kunnen doen, te kunnen doen.

Satan heeft 't vlees verdorven, hij bewoont het mensenvlees

en God moet hem verslaan.

Om Satan te bestrijden en de mens te verlossen,

moet God naar de aarde komen en moet Hij vlees worden.

Het is een echt werk.

III

Wanneer God in 't vlees werkt strijdt Hij eigenlijk met Satan.

Zijn werk in 't rijk van de geest wordt praktisch, (praktisch,)

het is echt op aarde, in de mens.

Degene die God overwint is de ongehoorzame mens,

terwijl in de mens Satans belichaming wordt verslagen,

en uiteindelijk is degene die verlost wordt de mens.

Het was noodzakelijk voor God om mens te worden

en om fysieke vorm aan te nemen,

om met Satan te strijden en de mensheid te overwinnen.

Het was noodzakelijk voor God om mens te worden,

om de mensheid te redden die hetzelfde omhulsel draagt,

maar die pijn is berokkend door Satan.

De mens is Gods vijand, God moet hem overwinnen.

De mens is Gods doel van verlossing,

God moet in het vlees komen, en Hij moet mens worden.

Zo wordt Zijn werk makkelijker gemaakt.

God kan Satan verslaan, God kan de mensheid overwinnen,

God kan ... God kan ... de mensheid redden, de mensheid redden.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

34 De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God nodig