De beste beslissing van mijn hele leven het aanvaarden van Almachtige Gods werk in de laatste dagen

Sinds Almachtige God Zijn werk van de laatste dagen in China is begonnen, zijn steeds meer mensen Zijn woorden gaan verspreiden en hebben er getuigenis van gedaan. Het werk in de laatste dagen van Almachtige God heeft zich al lang geleden tot buiten de landsgrenzen van China verspreid, en Zijn woorden zijn in tal van verschillende talen vertaald en online gepubliceerd. Steeds meer van diegenen die waarlijk in God geloven en op zoek zijn naar de waarheid verdiepen zich in het werk van Almachtige God, en velen willen inzicht verwerven in het werk van De Kerk van Almachtige God in de laatste dagen. Naar aanleiding van verzoeken uit het publiek zullen twee Amerikaanse christenen, meneer en mevrouw Schmidt van De Kerk van Almachtige God, hun verhalen delen over hoe hun geloof in Almachtige God is ontstaan en over wat zij hebben ervaren en geleerd in de Kerk.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media

 • De weg naar zuivering

  Mijn naam is Christopher, en ik ben voorganger in een huiskerk op de Filipijnen. Ik ben in 1987 gedoopt en teruggekeerd naar de Heer Jezus en daarna werd ik door de genade van de Heer in 1996 voorganger in een lokale kerk. Ik werkte en preekte toen niet alleen op veel plaatsen op de Filipijnen, maar ik preekte ook op plaatsen als Hong Kong en Maleisië. Via het werk en de begeleiding door de Heilige Geest voelde ik dat ik een onuitputtelijke energie had voor mijn werk voor de Heer en eindeloze inspiratie voor mijn preken.

 • Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem

  Om de tuin geleid door de leugens van de Chinese Communistische Partij staat hij het geloof van zijn vrouw in de weg. Maar door op zoek te gaan naar de waarheid is hij later in staat deze leugens te doorzien. Door gebeurtenissen in zijn eigen leven leert hij de liefde van God echt te ervaren. Vreugdevol aanvaardt hij het werk van God in de laatste dagen.

 • God is met mij: een wonder te midden van wanhoop

  De echtgenoot van de hoofdpersoon is betrokken geweest bij een ernstig auto-ongeval en verkeert in kritische toestand. Ze krijgt niet alleen te maken met de pijn haar echtgenoot te kunnen verliezen, maar gaat ook gebukt onder de druk geld te moeten lenen en haar schuld terug te moeten betalen. Terwijl deze ramp zich ontvouwt, bidt ze tot God en vertrouwt ze op God. Ze vindt, onder de leiding van Gods woorden, geloof en kracht en is in het midden van haar wanhoop getuige van een wonder.

 • Gods liefde leidde me door de beproeving van ziekte

  Zei de arts me: “Er zijn zeven andere mensen in dit ziekenhuis met dezelfde ziekte als u, en alleen die van u was veroorzaakt door diabetes. Uw toestand was ernstiger dan die van hen, en toch bent u de eerste die is hersteld. Het is echt niet te bevatten!