Vervolging van De Kerk van Almachtige God blootgelegd bij VN. Waarom vervolgt de CCP religies?

Vervolging van De Kerk van Almachtige God blootgelegd bij VN. Waarom vervolgt de CCP religies? Op 19 juni 2018 tijdens de 38e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties legde Thierry Valle, voorzitter van de Coördinatie van Verenigingen en Individuen voor de Vrijheid van Geweten (CAP LC) namens 7 NGO’s een mondelinge verklaring af in de Mensenrechtenraad. Deze verklaring vraagt aandacht voor de voortdurende vervolging van De Kerk van Almachtige God door de Chinese Communistische Partij (CCP) en dringt er bij de Chinese regering op aan om godsdienstvrijheid te respecteren en te stoppen met de vervolging van De Kerk van Almachtige God.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Gerelateerde media