246 Niemand begrijpt Gods wil

246 Niemand begrijpt Gods wil

I

God heeft Zijn werk gedaan onder jullie.

Toch is er geen spoor van Gods tien procent.

De tien procent gegeven door de goddelijke,

door de zondaars opgeëist en afgepakt.

Zijn jullie niet allemaal verwijderd van God?

Ben je niet vijandig tegenover God?

Hoe kon God jouw zondige daden zien

die je gedaan hebt als iets zo dierbaars?

God heeft alles onbaatzuchtig geschonken aan jou,

dus zelfs als je lijdt, verkrijg je nog steeds

alles wat Hij je van de hemel brengt.

Maar jullie hebben geen enkele toewijding.

Zelfs als je een beetje geeft,

vereffen je je rekening later met God.

Je hebt God een enkel korreltje zand gegeven,

maar je vraagt om een hoop goud.

Zal jouw bijdrage dan niets opleveren?

Ben je niet gewoon onredelijk?

Het pad van vandaag komt met vloek en met oordeel,

maar weet wat God je schenkt, of het nu oordeel of tuchtiging is,

ze voldoen aan je dringende noden, het beste voor jou.

II

Voor wie is Gods werk echt?

Kan het zijn dat het gewoon is om je neer te halen,

zodat Gods autoriteit geopenbaard wordt?

Houdt één woord van God jullie levens niet samen?

Waarom leert God jou alleen dingen via woorden,

worden Zijn woorden geen daden om je te doden?

Bestaan Gods woorden en werk gewoon om de mens neer te halen?

Doodt God willekeurig onschuldigen?

Nu, hoevelen onder jullie komen voor God

met jullie hele wezen, zoekend naar het juiste pad van het menselijk leven?

Het zijn alleen jullie lichamen voor God,

maar jullie harten zwerven ver weg.

Omdat je niet weet wat Gods werk is,

wensen velen van jullie om van Hem weg te gaan,

wensen voor het leven in het paradijs zonder oordeel.

Is dit niet wat het hart van de mens zou wensen?

God dwingt je zeker niet.

Welk pad je dan ook neemt, is jouw keuze.

Het pad van vandaag komt met vloek en met oordeel,

maar weet wat God je schenkt, of het nu oordeel of tuchtiging is,

ze voldoen aan je dringende noden, het beste voor jou.

Naar ‘Je karakter is zo laag-bij-de-gronds!’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

246 Niemand begrijpt Gods wil