454 Niemand kan Gods woord verlaten

454 Niemand kan Gods woord verlaten

God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken

om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen.

I

De Heilige Geest geeft mensen een gevoel.

Mensen zijn standvastig en vredig in hun hart

na het lezen van Gods gegeven woorden,

terwijl zij zich zonder Zijn woorden leeg voelen.

Dat is de kracht van Gods woorden, mensen moeten ze lezen.

Daarna zijn ze gevoed, hebben ze kracht.

Niet lezen maakt hen slap; lezen maakt hen sterk.

Dit is hoe God met Zijn woord op aarde regeert.

Dus hier is de richting voor de toekomst:

Zij die Gods woorden verkrijgen, hebben een weg op aarde.

Ongeacht in wat voor vak ze werkzaam zijn,

zonder Gods woord komen ze moeilijk vooruit,

zij zullen gedwongen zijn de ware weg te zoeken.

Dit is wat er wordt bedoeld wanneer er wordt gezegd:

Met de waarheid bewandel je de hele wereld;

zonder de waarheid kom je nergens, nergens.

II

Sommigen willen weggaan of zijn moe van Gods werk.

Toch kunnen ze Gods woorden niet verlaten.

Ze zijn zwak en vertrouwen erop om te leven.

Ze zijn opstandig, maar durven God niet te verlaten.

God werkt zo dat Zijn woorden hun macht tonen als

Hij regeert en macht uitoefent; niemand kan Zijn woord verlaten.

Gods woord gaat talloze woningen in, is bij allen bekend.

Alleen dan zal Zijn werk zich verspreiden door de hele wereld.

Dus hier is de richting voor de toekomst:

Zij die Gods woorden verkrijgen, hebben een weg op aarde.

Ongeacht in wat voor vak ze werkzaam zijn,

zonder Gods woord komen ze moeilijk vooruit,

zij zullen gedwongen zijn de ware weg te zoeken.

Dit is wat er wordt bedoeld wanneer er wordt gezegd:

Met de waarheid bewandel je de hele wereld;

zonder de waarheid kom je nergens, nergens.

Op de dag van Gods glorie, tonen Zijn woorden macht en gezag.

Dan worden Zijn woorden van het begin tot nu bewaarheid en vervuld.

Zo zal God glorie op aarde toekomen,

en dat wil zeggen dat Zijn woorden op aarde zullen regeren.

Dus hier is de richting voor de toekomst:

Zij die Gods woorden verkrijgen, hebben een weg op aarde.

Ongeacht in wat voor vak ze werkzaam zijn,

zonder Gods woord komen ze moeilijk vooruit,

zij zullen gedwongen zijn de ware weg te zoeken.

Dit is wat er wordt bedoeld wanneer er wordt gezegd:

Met de waarheid bewandel je de hele wereld;

zonder de waarheid kom je nergens, nergens, nergens.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

454 Niemand kan Gods woord verlaten