575 Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen

575 Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen

Van alle mensen op de wereld, wie leeft er niet in Gods genade?

I

Als God de mensen geen tastbare zegen had gegeven,

wie zou er dan genieten van de rijkdom in de wereld?

Zou het kunnen dat alleen de kans om je plaats in te nemen,

je plaats in te nemen als het volk van God, op zichzelf Gods zegen is?

Wat als jullie niet Gods volk waren maar gewoon dienstdoeners?

Betekent dat dan dat je niet zou leven binnen Zijn zegen?

En nog niemand van jullie kan begrijpen waar Gods woord vandaan komt.

II

De mens koestert de namen niet die God hem heeft gegeven.

Velen voelen wrevel in hun hart omdat ze "dienstdoeners" worden genoemd.

En velen gaan van God houden wanneer ze "Gods volk" worden genoemd.

Dus probeer God nooit te bedriegen, Zijn ogen zien en doordringen alles!

Wie van jullie ontvangt uit vrije wil, en wie geeft gehoorzaamheid?

Als het saluut van het koninkrijk niet zou weerklinken,

zou je dan echt kunnen gehoorzamen, en dat tot het einde doen?

Dit alles is door God voorbestemd:

wat de mens kan doen, denken, hoe ver hij kan gaan.

Wat als jullie niet Gods volk waren maar gewoon dienstdoeners?

Betekent dat dan dat je niet zou leven binnen Zijn zegen?

En nog niemand van jullie kan begrijpen

waar Gods woord vandaan komt, oh, waar Gods woord vandaan komt.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

575 Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen