196 Niemand kan Gods werk bevatten

196 Niemand kan Gods werk bevatten

I

God en de mens zijn geen gelijken.

Gods wezen en werk zijn onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk.

Als God niet al Zijn werk Zelf in persoon doet,

en Zijn woorden niet onder de mensen spreekt,

dan zal Zijn wil nooit begrepen worden.

Zelfs zij die hun hele leven hebben toegewijd aan God

zijn niet in staat de goedkeuring van God te verkrijgen.

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

De mens kan het werk van God niet definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

II

Maar zonder het werk van God,

hebben de beste daden van de mens geen enkele waarde,

want Gods gedachten zullen altijd hoger zijn dan die van de mens.

Niemand kan Gods wijsheid, Gods wijsheid bevatten.

Daarom zegt God dat zij die denken dat ze God en Zijn werk doorzien

waardeloos zijn, arrogant en onwetend.

Satan heeft al het vlees verdorven.

De natuur van de mens verzet zich tegen God.

De mens is niet gelijk aan God en

kan Hem geen advies geven voor Zijn werk.

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

De mens kan het werk van God niet definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

III

Hoe God de mens leidt, is Zijn eigen werk.

De mens moet zich onderwerpen en geen mening hebben.

Want de mens is niets dan stof.

Omdat we proberen God te zoeken, zouden we nooit

onze noties moeten opleggen aan het werk van God,

voor Hem om te overwegen.

Noch moeten we onze verdorven natuur gebruiken

om te proberen Gods werk te belemmeren.

Zou dat ons niet tot een antichrist maken?

Kunnen mensen zoals deze geloof in God claimen?

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

De mens kan het werk van God niet definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

Aangezien we geloven dat er een God is,

en we Hem tevreden willen stellen en Hem willen zien,

zouden we de weg van de waarheid moeten zoeken,

om verenigbaar te zijn met God.

En we zouden God niet tegen moeten werken.

Wat voor goeds kan daar nu uit voortkomen?

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

196 Niemand kan Gods werk bevatten