930 Een normale gesteldheid leidt tot snelle groei in het leven

930 Een normale gesteldheid leidt tot snelle groei in het leven

1 In iedere fase is er een rechtstreeks verband tussen de gesteldheid waarin mensen verkeren en de mate waarin zij de waarheid zijn binnengegaan en hoeveel zij ervan hebben verkregen. Wanneer de gesteldheid waarin mensen verkeren relatief normaal is, kunnen ze sommige waarheden begrijpen en binnengaan en kunnen dan op hun beurt bepaalde praktische dingen die op Gods woorden zijn gebaseerd, bevatten. Ze kunnen dan ook voor anderen zorgen en hen dienen. Sommigen zijn niet in de juiste gesteldheid. Ook al zijn ze zoekende en ondanks het feit dat ze lezen, luisteren en communiceren, verkrijgen ze uiteindelijk toch veel minder dan mensen met een normale gesteldheid.

2. Als er bij de mens altijd onzuiverheden, onthullingen van zijn verdorven natuur en vervalsingen van opvattingen en fantasieën blijven bestaan, dan moeten mensen van binnen wel volkomen in de war zijn. Hoe kan dit geen invloed hebben op hun intrede in de waarheid? Alleen mensen met een nuchter verstand kunnen de waarheid begrijpen, en alleen mensen met een zuiver hart kunnen God zien. Alleen door zichzelf leeg te maken zullen ze in staat zijn de waarheid met gemak te ontvangen. Wanneer de mensen overstuur zijn in hun hart, is het moeilijk voor hen de waarheid te begrijpen. Alleen diegenen die de waarheid begrijpen, kunnen hun eigen gesteldheid tot op zekere hoogte herkennen, en alleen door de essentie van hun problemen te kennen, kunnen zij hun eigen natuur begrijpen.

3 Als de gesteldheid van de mensen juist en helemaal normaal is, dan hebben ze een ware gestalte. Ze zullen dan waarschijnlijk niet uitglijden of klagen wanneer ze allerlei problemen tegenkomen. De manier waarop je in iedere fase zoekt en de gesteldheid waarin je zoekt, zijn dingen die je niet kunt negeren. Uiteindelijk leidt achteloosheid tot problemen. Als je gesteldheid normaal is, bewandel je het juiste pad en doe je de dingen op de juiste manier, en dan zul je snel Gods woorden binnengaan. Alleen door op deze manier te zoeken, kan je leven volwassen worden.

Naar ‘Je zou de waarheid moeten aanwenden om je negatieve gesteldheid op te lossen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

930 Een normale gesteldheid leidt tot snelle groei in het leven