Zij die niet leren en niets weten: zijn ze niet net als beesten?

Zij die niet leren en niets weten: zijn ze niet net als beesten?

Wat is de beste manier om het pad van vandaag na te streven? Als wat voor iemand zou je jezelf moeten zien in je streven? Je moet kunnen omgaan met alles wat je nu overkomt, of het nu gaat om beproevingen of lijden, meedogenloze tuchtiging of vervloekingen. Over dit alles moet je goed nadenken. Waarom zeg ik dit? Wat je nu overkomt, is immers niet meer dan een reeks korte beproevingen. Misschien legt het nu geen grote druk op je, dus laat je alles op zijn beloop en beschouw je het niet als kostbare rijkdom voor je streven naar vooruitgang. Je bent te onverschillig! Je ziet deze kostbare rijkdom eigenlijk als wolken die voor je ogen langsdrijven, en je koestert die korte momenten van flinke tegenslagen, die je niet zo zwaar lijken te vallen, niet. Je observeert ze met een neutrale blik en neemt ze niet ter harte, maar denkt gewoon dat ze zo nu en dan voorvallen. Je bent zo hooghartig! Je neemt simpelweg een minachtende houding aan tegenover de ene felle, stormachtige aanval na de andere, en soms glimlach je zelfs flauwtjes, waaruit blijkt hoe onverschillig je houding is. Dat komt omdat je nog nooit hebt nagedacht over waarom dit soort ‘ongeluk’ jou herhaaldelijk overkomt. Ben ik misschien onredelijk tegen mensen? Ben ik gewoon aan het muggenziften? Al denk jij dat het niet zo serieus is als ik heb beschreven, jouw kalme houding toont een zeer levendig beeld van de binnenwereld van jouw hart. Het spreekt voor zich dat er diep in je hart alleen maar gedachteloze scheldwoorden en eindeloos veel soorten verdriet verborgen liggen die nauwelijks zichtbaar zijn voor anderen. Door deze beproevingen vind je het zo oneerlijk, en dus strooi je zo met scheldwoorden. Door deze beproevingen vind je de wereld zo troosteloos, daarom ben je zo zwaarmoedig. Je beschouwt de ene tegenslag na de andere en de ene discipline na de andere niet als de allerbeste bescherming, maar als onredelijke provocaties vanuit de hemel of als passende straf voor jou. Je bent zo onwetend! Je hebt de beste tijd die er was meedogenloos met duisternis omsloten en je beschouwt alle periodes van prachtige beproevingen en discipline als vijandelijke aanvallen. Je kunt je niet aanpassen aan de omgeving, sterker nog, je wilt je niet eens aanpassen. Dat komt omdat je niet bereid bent iets te winnen uit de tuchtiging na tuchtiging die jij meedogenloos vindt. Je gaat niet op zoek of op onderzoek, en je legt je neer bij de hemelse wil – waar je ook terechtkomt, daar ben je. De kastijding die jij meedogenloos vindt, heeft je hart helemaal niet veranderd, en je hart ook niet veroverd. Het heeft het juist alleen maar verwond. Jij hebt deze ‘meedogenloze tuchtiging’ alleen maar opgevat als je vijand in dit leven, maar je hebt niets gewonnen. Je bent zo zelfingenomen! Je gelooft zelden dat dit soort beproevingen jou overkomt omdat jij zo verachtelijk bent, Jij gelooft veeleer dat je teveel pech hebt en bovendien beweer je dat ik altijd aan het muggenziften ben tegen jou. Wat heb je tot nu toe eigenlijk begrepen van wat ik zeg en doe? Je moet niet denken dat je een geboren genie bent, bijna in de hemel en torenhoog verheven boven de aarde. Jij bent niet slimmer dan andere mensen, sterker nog, je bent zeker dwazer dan enig ander verstandig persoon op aarde omdat je jezelf te hoog inschat. Je hebt nooit enige ondergeschiktheid gevoeld. Het lijkt alsof jij alles wat ik doe glashelder voor ogen hebt. In werkelijkheid ben jij in de verste verten geen verstandig persoon. Dat komt doordat je geen idee hebt wat ik ga doen, en al helemaal niet waar ik momenteel mee bezig ben. Daarom zeg ik dat jij jezelf simpelweg niet kunt vergelijken met een oud boertje dat niets van het menselijke leven afweet en toch vertrouwt op hemelse zegeningen voor de landbouw. Je staat zo afwijzend tegenover je eigen leven en kent je eigen reputatie niet, en je beschikt over nog minder zelfkennis. Je voelt je veel te verheven! Ik maak me oprecht zorgen over hoe playboys of sjieke dames zoals jullie de aanvallen van grotere, stormachtige winden en golven zullen kunnen weerstaan? Het kan deze playboys helemaal niets schelen in wat voor omgeving ze nu zijn beland. Het lijkt een onbelangrijke zaak – ze zijn daar niet mee bezig. Ze hebben geen negatieve instelling en schatten zichzelf niet zo laag in. In plaats daarvan flaneren ze nog steeds over de ‘boulevards’ met een waaier in de hand. Deze ‘figuren’ die niet leren en niets weten, hebben geen flauw idee waarom ik deze dingen tegen hen zeg. Ze beschouwen zichzelf halfslachtig met een vechtlustige blik, en daarna verandert er niets aan hun slechte manieren. Nadat ze bij mij zijn weggegaan, blijven ze de wereld ongebreideld doorkruisen met voortzetting van hun relschopperij en oplichterij. De uitdrukking op je gezicht verandert te snel – je misleidt mij nog steeds op die manier. Wat een lef heb jij! En die keurige jongedames zijn helemaal lachwekkend. Ze horen mijn dringende uitingen, ze zien in wat voor omgeving ze verkeren en kunnen alleen maar huilen. Ze kronkelen met hun lichaam alsof ze proberen te toveren. Het is zo walgelijk! Ze ziet haar eigen gestalte en blijft liggen huilen in bed alsof ze bijna stikt. Door deze woorden ziet ze haar eigen onvolwassenheid en laagheid in waarna ze overspoeld wordt door negativiteit. Ze staart voor zich uit en er is geen licht in haar ogen; ze klaagt niet en haat mij niet – ze is gewoon zo negatief dat ze niet eens beweegt. Ook leert zij niet en weet zij niets. Nadat ze bij mij weggaat, gedraagt ze zich weer grappig en speels, en die lach, klinkend als zilveren belletjes, is als een ‘zilveren belletjes-prinses.’ Ze zijn te fragiel en hebben te weinig zelfmedelijden! Jullie allemaal, de beschadigde goederen onder de mensheid – het ontbreekt jullie zo aan menselijkheid! Jullie kennen geen eigenliefde of zelfbescherming, jullie begrijpen de rede niet, jullie zoeken niet naar de ware weg of hebben het ware licht niet lief, en bovenal weten jullie niet hoe jullie jezelf moeten koesteren. Keer op keer hebben jullie de woorden waarmee ik jullie onderwees ergens in je achterhoofd opgeslagen en ze zelfs gebruikt als vrijetijdsbesteding. Jullie hebben ze altijd ingezet als jullie persoonlijke amulet. Als Satan je beschuldigt, bid je gewoon een beetje. Als je je slecht voelt, ga je slapen. En als je vrolijk bent, ren je rond als een gek. Als ik je terecht wijs, knik en buig je, maar zodra je bij me weggaat, lach je voluit. Onder de mensen neem je altijd de hoogste plek in en je beschouwt jezelf nooit als de meest verwaande. Je stelt je altijd uit de hoogte, erg zelfgenoegzaam en verschrikkelijk arrogant op. Hoe kan zo'n ‘jongeman,’ ‘jongedame,’ ‘heer,’ of ‘dame’ die niet leert en niets weet, mijn woorden behandelen als een kostbare schat? Ik zal je nog iets vragen: wat heb je gedurende deze hele periode eigenlijk geleerd van mijn woorden en mijn werk? Zijn je trucs listiger geworden? Is je vlees verfijnder geworden? Kijk je met meer minachting naar mij? Ik zal je eerlijk zeggen dat al het werk dat ik heb gedaan jouw moed, die vroeger die van een muis was, juist heeft doen toenemen. Je vreest mij met de dag minder, omdat ik te barmhartig ben. Ik heb nooit gewelddadige methoden gebruikt om jouw vlees te straffen. Jij denkt misschien dat ik alleen maar hardvochtige woorden spreek, maar meestal richt ik me tot je met een glimlach en ik bekritiseer je bijna nooit rechtstreeks. En juist doordat ik altijd rekening houd met jouw zwakheden ben je mij gaan behandelen zoals de slang de goedhartige boer behandelt. Ik heb echt bewondering voor de vaardigheid van de mensheid in het zorgvuldig inschatten van anderen – het is werkelijk opmerkelijk, fantastisch! Ik zal je de waarheid zeggen. Het doet er niet toe of je vandaag een hart vol eerbied hebt. Ik ben niet nerveus of angstig, maar ik zal je ook vertellen dat jij, het ‘genie’ dat niet leert en niets weet, uiteindelijk te gronde zal worden gericht door de kleingeestigheid van je eigen zelfverheerlijking. Jij zult degene zijn die lijdt, en jij zult degene zijn die wordt getuchtigd. Ik zou niet zo onnozel zijn om je tot in de hel te blijven vergezellen en te blijven lijden, omdat jij en ik niet van dezelfde soort zijn. Vergeet niet dat jij een schepsel bent dat door mij werd vervloekt en dat door mij wordt onderwezen en gered. Er is niets in jou waarnaar ik verlang. Ongeacht wanneer ik werk, ik ben nooit onderworpen aan manipulatie door mensen, gebeurtenissen of dingen. Je kunt wel stellen dat mijn houding ten opzichte van, en visie op de mensheid altijd hetzelfde is gebleven. Ik heb geen enkele voorkeur voor jou, omdat je een adjunct bent binnen mijn management; jij beschikt zeker niet over grotere kwaliteiten dan wat dan ook. Ik raad je aan om altijd te onthouden dat je niets meer bent dan een schepsel! Hoewel je met mij leeft, je moet evengoed je plek kennen en jezelf niet te hoog inschatten. Zelfs als ik je niet bekritiseer of aanpak en ik met een glimlach naar je kijk, betekent het niet dat jij en ik van dezelfde soort zijn. Je moet goed bedenken dat je de waarheid zoekt, jij bent niet zelf de waarheid! Je moet voortdurend veranderen volgens mijn woorden, daar ontkom je niet aan. Ik raad je aan om iets te leren nu je middenin deze prachtige tijd leeft, nu je deze zeldzame kans hebt, en probeer me niet voor de gek te houden. Je hoeft geen vleierij aan te wenden om mij te misleiden. Jouw zoektocht naar mij is niet alleen voor mij – het is voor jouzelf!

Zij die niet leren en niets weten: zijn ze niet net als beesten?