250 Niets wat mensen doen of zeggen ontsnapt aan Gods blik

250 Niets wat mensen doen of zeggen ontsnapt aan Gods blik

1 Jullie geloof is erg mooi; jullie zeggen dat jullie bereid zijn jullie leven aan mijn werk te wijden, om er alles voor te doen, maar jullie gezindheid is niet veel veranderd. Er zijn enkel arrogante woorden gesproken en jullie werkelijke acties zijn erg ellendig. Het lijkt erop dat jullie tong en lippen in de hemel zijn, maar jullie benen zijn ver daarvandaan op aarde, dus zijn jullie woorden en daden en reputatie nog steeds in verschrikkelijke staat. Jullie reputatie is vernietigd, jullie gedrag is vernederend, jullie manier van spreken is ordinair, jullie leven is verachtelijk en zelfs jullie hele mensheid is laag bij de grond.

2 Jullie zijn bekrompen naar mensen toe en jullie maken je druk over elk kleinigheidje. Jullie twisten over jullie eigen reputatie en status, zelfs tot op het punt dat jullie bereid zijn om af te dalen naar de hel, in de poel van vuur. Jullie huidige woorden en daden zijn genoeg voor mij om te bepalen dat jullie zondig zijn. Jullie houding ten opzichte van mijn werk is genoeg voor mij om te bepalen dat jullie onrechtvaardig zijn, jullie gezindheid genoeg om te zeggen dat jullie smerige zielen zijn, vol gruwelen. Jullie uitingen en wat jullie laten zien zijn voldoende om te zeggen dat jullie mensen zijn die genoeg van het bloed van onreine geesten hebben gedronken.

3 Wanneer wordt gesproken over het binnenkomen in het koninkrijk, kunnen jullie je gevoelens niet verloochenen. Geloven jullie dat hoe jullie nu zijn goed genoeg is om de poort van mijn koninkrijk der hemelen binnen te gaan? Geloven jullie dat jullie toegang kunnen krijgen tot het heilige land van mijn werk en woorden, zonder dat jullie woorden en daden mijn beproeving doorstaan? Wie kan mijn twee ogen met succes voor de gek houden? Hoe zouden jullie verachtelijke, laag-bij-de-grondse gedragingen en gesprekken aan mijn zicht kunnen ontsnappen? Ik bewaak het hart van alle mensen met mijn twee ogen, want lang voordat ik de mensheid schiep, hield ik hun harten in mijn handen. Ik heb lang geleden het menselijke hart doorzien, dus hoe zouden de gedachten in het hart van de mensen aan mijn ogen kunnen ontglippen? En hoe zouden ze op tijd het branden van mijn Geest kunnen ontlopen?

Naar ‘Je karakter is zo laag-bij-de-gronds!’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

250 Niets wat mensen doen of zeggen ontsnapt aan Gods blik