659 Je gezindheid kan alleen veranderen door Gods werk te gehoorzamen

659 Je gezindheid kan alleen veranderen door Gods werk te gehoorzamen

1 Als je in staat bent om de huidige woorden van de Heilige Geest te volgen in je praktische ervaringen, zul je in staat zijn om een verandering van je gezindheid te bereiken. Als je volgt en zoekt wat de Heilige Geest zegt, ben je iemand die Hem gehoorzaamt en op deze manier zul je in staat zijn om een verandering van gezindheid te bewerkstelligen. De gezindheid van de mens verandert met de huidige woorden van de Heilige Geest; als je altijd je oude ervaringen en regels uit het verleden handhaaft, zal je gezindheid niet veranderen. Op dit moment is het meest kritische punt het volgen van de leiding van de Heilige Geest. Je volgt na wat God zegt; je gehoorzaamt aan alles wat Hij zegt. Mensen kunnen hun gezindheid niet zelf veranderen; zij moeten het oordeel en tuchtiging, het lijden en de loutering van Gods woord ondergaan, of door Zijn woorden worden behandeld, gedisciplineerd en gesnoeid. Pas daarna kunnen ze gehoorzaamheid en toewijding aan God bereiken en moeten niet proberen Hem nonchalant te behandelen.

2 Het is door de loutering van Gods woorden dat mensen een verandering van gezindheid ondervinden. Alleen zij die de blootstelling, het oordeel, de disciplinering en de behandeling door Zijn woorden ondergaan, zullen niet langer wagen roekeloos dingen te doen en zullen kalm en bedaard worden. Het belangrijkste punt is dat ze in staat zijn om Gods huidige woorden te gehoorzamen en Gods werk te gehoorzamen en zelfs als het niet in overeenstemming is met menselijke opvattingen, zijn ze in staat deze opvattingen opzij zetten en zich gewillig te onderwerpen. Wanneer in het verleden over een verandering van gezindheid is gesproken, had het voornamelijk betrekking op het zichzelf verloochenen, het vlees laten lijden, het disciplineren van zijn lichaam en het zichzelf bevrijden van vleselijke voorkeuren – dit is één soort van verandering van gezindheid. Mensen weten nu dat de echte uiting van een verandering van gezindheid de huidige woorden van God gehoorzamen inhoudt en een goed begrip hebben van Zijn nieuwe werk. Op deze manier zullen mensen in staat zijn zich te ontdoen van hun eerdere begrip van God dat werd gekleurd door hun eigen noties en een echt begrip van en gehoorzaamheid aan Hem tot stand te brengen. Alleen dit is een werkelijke uiting van een verandering van gezindheid.

Naar ‘Mensen wier gezindheid is veranderd, zijn zij die zijn binnengegaan in de realiteit van Gods woorden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

659 Je gezindheid kan alleen veranderen door Gods werk te gehoorzamen