480 Als je je hart opent voor God

480 Als je je hart opent voor God

Couplet 1

Als men God niet kan begrijpen en Zijn natuur niet kan doorgronden,

kan het hart zich niet echt openen, openen voor God.

Als je God begrijpen kunt, begrijp je wat Zijn hart verlangt

en proef je al wat in Hem is met aandacht en geloof.

Als je proeft wat er schuilt in Gods hart,

beetje bij beetje, dag voor dag,

als je proeft wat er schuilt in Gods hart,

zal je hart zich openen voor Hem.

Couplet 2

Als je hart zich werkelijk opent, als je hart zich werkelijk opent,

zul je voelen hoe beschamend, zelfzuchtig en min,

je eigen eisen en verlangens waren.

Als je hart zich werkelijk opent, als je hart zich werkelijk opent,

zie je in Gods hart een oneindig rijk,

ben je in een rijk vol verwondering.

In dit rijk is geen bedrog, geen listigheid, geen duisternis en kwaad.

Alleen oprechtheid en trouw, alleen licht en deugd,

rechtvaardigheid en vriendelijkheid.

Couplet 3

Hij is liefde, Hij zorgt voor jou met oneindige compassie.

Als je hart zich opent voor God, ervaar je de vreugde in je leven.

Dit rijk wordt gevuld met Zijn wijsheid en kracht, Zijn autoriteit en liefde.

Je kan zien wat God heeft en wat Hij is,

wat Hem vreugde geeft en wat Hem zorgen baart,

wat Hem verdrietig en kwaad maakt. Dit alles wordt geopenbaard,

als je je openstelt voor God en Hem toelaat in je hart.

Naar ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

480 Als je je hart opent voor God