Getuigenissen van de overwinnaars

Vanaf het moment dat Almachtige God Zijn oordeelswerk van de laatste dagen in China heeft ontwikkeld, zijn Gods uitverkorenen, hoewel ze op wrede en gewelddadige wijze worden vervolgd door de Chinese overheid, onverzettelijk en onwankelbaar trouw geweest onder de leiding van Gods woorden, en hebben een klinkend getuigenis van de overwinning op Satan gesmeed. De feiten tonen duidelijk aan dat Almachtige God werkelijk een groep overwinnaars heeft gecreëerd in het Tijdperk van het Koninkrijk en daarmee Gods zesduizendjarige managementplan heeft verwezenlijkt.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Download