155 De weg om Gods gezag te kennen

155 De weg om Gods gezag te kennen

I

Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen

kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding.

Verbeeld je niets, betekent niet doe niets,

of zit gewoon te wachten op vernietiging.

Het betekent baseer je niet op logica, en studeer niet via kennis of wetenschap.

Bij 't eten, drinken en beleven van Gods woord en broederschap,

zal je Gods gezag beleven en bevestigen,

en zal je geleidelijk aan begrip en kennis ervan verkrijgen.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.

Oeh~

II

Via Zijn woorden, waarheid, alles in je leven,

waardeer, controleer, bevestig dat de God die jij gelooft gezag

en soevereiniteit heeft over jouw lot,

weet dat Zijn kracht ten allen tijde bewijst dat Hij de ware God Zelf is.

Het is de enige manier om God te begrijpen,

de enige manier om God te begrijpen.

Bij 't eten, drinken en beleven van Gods woord en broederschap,

zal je Gods gezag beleven en bevestigen,

en zal je geleidelijk aan begrip en kennis ervan verkrijgen.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

155 De weg om Gods gezag te kennen