Mensen, jubel!

Mensen, jubel!

In mijn licht zien mensen het licht weer. In mijn woord vinden mensen dingen om van te genieten. Ik kom uit het oosten en uit het oosten stam ik ook. Als mijn glorie straalt, worden alle volkeren beschenen en alles verlicht, er is niets dat achterblijft in het duister. In het koninkrijk is het leven van Gods volk met God gelukkig zonder weerga. De wateren dansen voor het gelukkige leven van de mensen, de bergen genieten samen met de mensen van mijn weelde. Alle mensen streven, werken hard en tonen hun loyaliteit in mijn koninkrijk. In het koninkrijk is er geen ontrouw meer of verzet; de hemelen en de aarde zijn van elkaar afhankelijk, de mensen en ik staan dicht bij elkaar en voelen diep door de gelukzaligheid van het leven, leunend tegen elkaar … Op dat moment begint officieel mijn leven in de hemel. De verstoringen van Satan zijn er niet meer en de mensen treden de vrede binnen. In het hele heelal leven mijn uitverkorenen in mijn glorie, gezegend zonder weerga. Ze leven niet als mens onder de mensen, maar als een volk met God. Iedereen heeft Satans verdorvenheid ervaren, het zoet en het zuur van het wereldse leven geproefd. Hoe kunnen jullie je niet verblijden nu jullie in mijn licht leven? Hoe kunnen jullie dit heerlijke moment zomaar laten schieten en het voorbij laten gaan? Mensen! Zing nu het lied in jullie hart en dans voor mij! Neem nu jullie oprechte hart en geef het mij! Sla nu de vreugdetrommels en speel voor mij! In het hele heelal laat ik mijn vreugde stralen! Onder alle mensen toon ik mijn glorierijke gezicht! Ik zal mijn stem laten weergalmen! Ik zal het heelal ontstijgen! Ik ben de koning onder de mensen geworden! Ik word verheven onder de mensen! Ik zwerf door de azuurblauwe lucht en de mensen reizen met mij mee, ik wandel onder de mensen en mijn volk omringt me! De harten van de mensen zijn geheel verrukt, het geluid van hun liederen doet het heelal schudden en breekt door de wolken heen! De wereld is niet meer bedekt door dichte mist, niet langer is er slijk, niet langer stroomt de drek! Heilige mensen van het heelal! Onder mijn inspectie wordt jullie ware gedaante zichtbaar. Jullie zijn geen met vuil bedekte mensen, maar heiligen zuiver als jade, allemaal onderwerp van mijn liefde, allemaal onderwerp van mijn vreugde! Alles komt weer tot leven! Alle heiligen dienen mij weer in de hemel en komen terug in mijn warme omhelzing, ze kennen geen verdriet of zorgen meer, ze geven zich aan mij, keren terug naar mijn huis, en in het land van hun thuis is hun liefde voor mij eindeloos! Onveranderlijk! Waar is het verdriet! Waar is het geweeklaag! Waar is het vlees! De aarde is eindig maar de hemelen zijn voor altijd. Ik verschijn aan alle volkeren en alle volkeren loven mij. Dit leven, en deze pracht, bestaan sinds onheuglijke tijden tot in de eeuwigheid en zullen nooit veranderen. Dit is het leven in het koninkrijk.

Mensen, jubel!