280 Petrus uitingen van liefde voor God

280 Petrus uitingen van liefde voor God

I

Wat dan ook in Petrus leven dat niet voldeed aan Gods wensen

maakte hem onrustig.

Behaagde het God niet, dan voelde hij spijt,

zoekend hoe hij Gods hart tevreden kon stellen.

Zelfs in de kleinste dingen in Petrus leven,

moest hij van zichzelf Gods verlangen vervullen,

geen mildheid voor z'n oude gezindheid,

verplichte zichzelf dieper de waarheid in te gaan.

Of 't nu tuchtiging, oordeel of beproeving is,

je kan gehoorzaamheid bereiken tot aan de dood.

En dit moet worden bereikt door een schepsel van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.

II

Petrus beminde God op een niveau vereist door God.

Alleen zulke mensen kunnen een getuigenis hebben.

In zijn geloof, probeerde Petrus God tevreden te stellen in alles,

gehoorzamend al wat kwam van God,

zonder klagen, straf en oordeel aanvaardend,

beproeving, loutering en gemis in 't leven.

Niets daarvan kon z'n liefde voor God bewegen.

Is dat niet de ultieme liefde voor God?

Vervult dit niet de plicht van een schepsel van God?

Of 't nu tuchtiging, oordeel of beproeving is,

je kan gehoorzaamheid bereiken tot aan de dood.

En dit moet worden bereikt door een schepsel van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

280 Petrus uitingen van liefde voor God