64 De oorzaak van de tegenstand van de farizeeën tegen Jezus

64 De oorzaak van de tegenstand van de farizeeën tegen Jezus

I

Willen jullie weten waarom de farizeeën Jezus tegenwerkten?

Willen jullie weten wat hun wezen is?

Ze waren vol van fantasieën over de Messias,

alleen gelovend in Zijn komst, niet op zoek naar de waarheid van het leven.

Tot vandaag wachten ze op Hem,

nog steeds onwetend over de weg van de waarheid of het leven.

II

Hoe kunnen zulke dwaze, onwetende en koppige mensen Gods zegen hebben?

Hoe was het mogelijk voor ze om de Messias te zien?

Ze werkten Jezus tegen omdat ze de weg

van waarheid die Hij sprak niet kenden,

de Messias of het werk van de Heilige Geest niet begrepen.

Omdat ze Hem nooit hadden ontmoet,

bewezen ze betekenisloze eer aan Zijn naam,

terwijl ze Zijn wezen tegenwerkten met alle middelen.

III

Ongehoorzaam, eigenwijs, arrogant, hielden ze vast aan dit geloof:

Hoe diepzinnig Zijn preken ook waren en hoog Zijn gezag,

alleen als Hij de Messias genoemd werd, stemden ze in.

Maar dit is een belachelijke opvatting, echt te gek voor woorden.

IV

Gaan jullie niet dezelfde fout als de Farizeeën maken,

omdat jullie Jezus Christus niet begrijpen?

Kunnen jullie de weg van de waarheid onderscheiden van die van het leven?

Zijn jullie in staat om het werk van de Heilige Geest te volgen?

Kunnen jullie garanderen Christus niet tegen te werken?

Indien niet, dan leef je op de rand van de dood, niet het leven.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

64 De oorzaak van de tegenstand van de farizeeën tegen Jezus