Almachtige God regeert als koning

Hoe wonderschoon!Zijn voeten staan op de Olijfberg.Luister,wij wachters zingen samen luid,want God is teruggekeerd naar Sion.We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien.Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem.Voor alle naties,toont God Zijn heilige arm,verschijnt Hij zoals Hij echt is.Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.Uw grootse liefde hield ons vast.Uw heilige woord doorboort ons door en door.Almachtige God,wij danken u,wij loven u!Eeuwige Vader,Prins van Vrede,onze God regeert als Koning over allen!Vanaf de troon van Almachtige God,worden de zeven Geesten naar alle kerken gestuurd,om uw mysteries te onthullen.U regeert op uw troon van glorie.Met rechtvaardigheid versterkt u uw koninkrijk.Alle naties buigen voor u.Almachtige God,Hij verschijnt zoals Hij echt is.Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.Uw grootse liefde hield ons vast.Uw heilige woord doorboort ons door en door.Almachtige God,wij danken u,wij loven u!Eeuwige Vader,Prins van Vrede,onze God regeert als Koning over allen!Duisternis verhult alle landen en mensen.Maar God u verschijnt en straalt uw licht op ons,uw glorie is op ons te zien.Alle naties en koningen komen tot uw licht.U heft uw ogen om rond te kijken.Uw zoons van ver weg verzamelen zich om u heen.Uw dochters ook,gedragen in uw armen.U leidt ons voorwaarts op de weg naar uw koninkrijk.Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.Uw grootse liefde hield ons vast.Uw heilige woord doorboort ons door en door.Almachtige God,wij danken u,wij loven u!Eeuwige Vader,Prins van Vrede,onze God regeert als Koning over allen!Met een oprecht,sereen en trouw hart kijken wij en geven wij getuigenis voor u,we verheffen u,zingen u lof.We vormen onszelf in verenigde harmonie.Laat u ons maken zodat wij u aanstaan,geschikt om door u te worden gebruikt.Laat uw wil geschieden op aarde,zonder gestopt te worden door wat dan ook.U heeft de riemen van de koningen losgemaakt,opdat hun steden open zullen zijn en nooit meer voor u g……

Nieuwe liederen over het Koninkrijk
Hymnen over het kerkleven
Gezangen Gods woorden
Nieuwste gezangen
Hymn Albums
God kennen
Getuigen van God
God loven
Getuigenissen over het evangelie
Levenservaring
Stemmingen
Klassiek
Pop
Rock
Evangelie
Country
Folk
Wereld
A capella
Koor
Overig

Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Zoekresultaten

  Thema's
  Rustig
  Stimulerend
  Fris
  Elegant
  Waardig
  Opgewekt
  Lettergrootte
  Thema's
  Download
  App Store

  Download deze gratis app waarmee u liedteksten kunt synchroniseren, wat het u makkelijk maakt ze te leren zingen!

  Delen

  Blader