56 Loof Almachtige God

56 Loof Almachtige God

I

Almachtige God, Christus van de laatste dagen,

u bent de Redder die opnieuw is verschenen.

U drukt waarheid uit, u oordeelt.

De mens ontvangt licht als u hier bent.

II

Uw woorden hebben kracht,

de harten van alle mensen worden overwonnen.

Alle mensen keren terug voor uw troon

en wonen het feestmaal van het Lam bij.

Voor-refrein

O God, uw oordeel is licht, het toont hoezeer verdorven we zijn.

O God, uw oordeel is liefde, onze verdorvenheid is gereinigd, we zijn gered.

Refrein

Almachtige God!

U bent de lof van de mens waard.

U hebt de waarheid en rechtvaardigheid gebracht.

We schudden verdorvenheid af en worden gereinigd.

Uw wil geschiedt op aarde.

Uw volk juicht en viert feest als uw grote werk voltooid wordt.

Lofliederen worden gezongen: ze weerklinken zonder ophouden.

III

Almachtige God, Christus van de laatste dagen,

in uw woorden leeft almacht.

Ze leiden ons om het lijden te verslaan en helpen ons Satan overwinnen.

IV

Uw werk is wonderlijk, wijs, het is inderdaad moeilijk te doorgronden.

U hebt de grote rode draak gebruikt

om overwinnaars te maken, glorie te verwerven.

Voor-refrein

O God, uw oordeel is licht, het toont hoezeer verdorven we zijn.

O God, uw oordeel is liefde,

onze verdorvenheid is gereinigd, we zijn gered.

Refrein

Almachtige God!

U bent de lof van de mens waard.

U hebt de waarheid en rechtvaardigheid gebracht.

We werpen verdorvenheid af en worden gereinigd.

Uw wil geschiedt op aarde.

Uw volk juicht en viert feest als uw grote werk voltooid wordt.

Lofliederen worden gezongen: ze weerklinken zonder ophouden.

Brug

Almachtige God, uw woorden verspreiden zich

over de landen, door de wereld.

Mensen buigen zich neer voor uw troon,

o God, u hebt Satan verslagen,

u hebt alles wat onrechtvaardig gereinigd.

Het heilige koninkrijk is zichtbaar op aarde.

Refrein

Almachtige God! U bent de lof van de mens waard.

U hebt de waarheid en rechtvaardigheid gebracht.

We schudden verdorvenheid af en worden gereinigd.

Uw wil geschiedt op aarde.

Uw volk juicht en viert feest als uw grote werk voltooid wordt.

Lofliederen worden gezongen: ze weerklinken zonder ophouden.

56 Loof Almachtige God