53 Loof het nieuwe leven

53 Loof het nieuwe leven

Intro

Halleluja! Almachtige God! We danken u en loven u!

Hallelujah! Almachtige God! We aanbidden u voor altijd!

Couplet 1

Christus is verschenen in de laatste dagen, (Halleluja! Halleluja!)

Zijn woorden oordelen en zuiveren ons, (Halleluja! Halleluja!)

leiden ons op het juiste pad, (Halleluja! Halleluja!)

Ik leef een nieuw leven van liefde voor God. (Halleluja! Halleluja!)

Couplet 2

Het is heerlijk de waarheid te begrijpen, (Halleluja! Halleluja!)

niet langer verdorven, ik ben bevrijd. (Halleluja! Halleluja!)

Mijn foute opvattingen allemaal weg (Halleluja! Halleluja!)

en ik heb geen rebellie meer in mij. (Halleluja! Halleluja!)

Bridge 1

Ik dwaal niet langer, ik lijd niet langer.

Mijn geest is bevrijd en ik zing volop Gods lof.

Ik zing volop Gods lof.

Couplet 3

Gods liefde is waar en kostbaar, (Halleluja! Halleluja!)

leidt ons op het heldere pad van het leven. (Halleluja! Halleluja!)

Ik heb zo'n zoete liefde geproefd, (Halleluja! Halleluja!)

Ik zal voor altijd van God houden. (Halleluja! Halleluja!)

Couplet 4

Broeders, zusters, doe allen mee, (Halleluja! Halleluja!)

zij aan zij, samen als één. (Halleluja! Halleluja!)

Met één hart en één geest, (Halleluja! Halleluja!)

dienen we Hem en zingen we Zijn lof. (Halleluja! Halleluja!)

Bridge 2

Wie kan zijn hart geen stem geven?

Wie kan zijn liefde geen stem geven?

Jullie dansen en loven God, ik klap naast jullie in mijn handen.

Ik klap naast jullie in mijn handen.

Couplet 5

Onze liederen zijn vol liefde voor God, (Halleluja! Halleluja!)

we worden vernieuwd door Almachtige God. (Halleluja! Halleluja!)

Ons verdorven oude leven is weg, (Halleluja! Halleluja!)

het is heerlijk voor God te leven! (Halleluja! Halleluja!)

Couplet 6

De waarheid beoefenen bevrijdt ons; (Halleluja! Halleluja!)

vervul onze plichten en breng God glorie. (Halleluja! Halleluja!)

Zijn volk ervaart een nieuw leven, (Halleluja! Halleluja!)

we houden van God en leven in het licht. (Halleluja! Halleluja!)

Bridge 3

We braken de ketenen van de wereld,

de ketenen van familie en de ketenen van het vlees.

Hoe mooi is het om van elkaar te houden!

Hoe mooi is het om van elkaar te houden!

53 Loof het nieuwe leven