461 God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen

461 God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen

Couplet 1

Het pad waarop God ons leidt gaat niet recht omhoog.

Het is een weg met vele bochten en vele gaten.

Hij zegt tegen ons: Hoe moeilijker het pad is,

hoe beter het de liefde in ons hart onthult.

Maar niemand van ons kan zo’n pad openen.

Ik wil niet zijn zoals andere mensen zijn of op hun pad lopen.

Ik kies het pad om mijn toewijding te volbrengen, en loop tot het einde.

Hoeveel iemand ook moet lijden, God heeft voorbeschikt hoe ver ze gaan,

en mensen kunnen niemand anders helpen.

Couplet 2

In mijn ervaring, bewandelde ik menig pad.

Die paden waren verraderlijk en moeilijk.

Ik heb grote angst doorstaan, soms was ik zo bedroefd,

maar ik geloof dat dit pad wordt geleid door God.

Dus ik doorsta de pijn om door te blijven gaan.

Ik wil niet zijn zoals andere mensen zijn of op hun pad lopen.

Ik kies het pad om mijn toewijding te volbrengen, en loop tot het einde.

Hoeveel iemand ook moet lijden, God heeft voorbeschikt hoe ver ze gaan,

en mensen kunnen niemand anders helpen.

Couplet 3

Dit is wat God heeft bepaald.

Daaraan kan niemand ontsnappen.

Ik vraag Hem niet om zegeningen.

Ik wil alleen in staat zijn het pad te gaan dat ik moet gaan volgens Gods wil.

Ik wil niet zijn zoals andere mensen zijn of op hun pad lopen.

Ik kies het pad om mijn toewijding te volbrengen, en loop tot het einde.

Hoeveel iemand ook moet lijden, God heeft voorbeschikt hoe ver ze gaan,

en mensen kunnen niemand anders helpen.

Naar ‘Het pad … (6)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

461 God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen